Kilde: Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning


Ilinniarfik Online – undervisningsmateriale om det grønlandske samfund

Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning
Tirsdag d. 17. september 2013

Ilinniarfik online findes i både en grønlandsk og dansk version og den enkelte elev bestemmer selv hvilket sprog der fungerer bedst. Det er også muligt for eleven løbende at skifte mellem de to sprog

Mediepolitisk redegørelse

Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning
Fredag d. 17. september 1999

Landsstyrets overordnede mediepolitiske mål er ... at sikre et alsidigt medieudbud for herigennem at tilgodese borgernes ytrings- og informationsfrihed som en væsentlig forudsætning for demokratiet