Kilde: Erik H. K. Heilmann


Uddannelse kan bryde den sociale arv!

Erik H. K. Heilmann
Lørdag d. 26. oktober 2002

En vej er gennem bedre uddannelse. En god uddannelse kan bryde den sociale arv. Og her kan vi lære af Finland. Finland er bedst. Den finske folkeskole ligger i top i samtlige internationale undersøgelser. Og samtidig betyder den sociale arv mindre for den enkelte elev netop i Finland. Når man kan i Finland, kan vi selvfølgeligt også i Grønland

Cirkus Grønland

Erik H. K. Heilmann
Fredag d. 4. oktober 2002

Der mangler åbenbart ideer og handling fra den Grønlandske befolkning. Grønland er ikke tjent med, at man fra politisk side bare venter på, at Grønlands problemerne forsvinder ved eventuelt masse lukninger indenfor efterhånden alle liberale erhverv

Tag jer sammen

Erik H. K. Heilmann
Tirsdag d. 24. september 2002

Såfremt Atassuts nye kræfter i ledelsen hellere vil bage deres eget brød frem for arbejde for samfundet må alle rigtige Liberale til at tænke på andre muligheder og veje

Uforsvarlig leg med befolkningens sundhed

Erik H. K. Heilmann
Onsdag d. 28. august 2002

De væsentligste kendte kilde til dioxinforurening af luften er forbrændingsprocesser. Begrebet forbrændingsprocesser dækker i denne sammenhæng enhver proces, hvor organisk materiale forbrændes, f.eks. forbrænding af affald, ildebrande og afbrænding af træ.

Også fattige og nødlidende mennesker i Nuuk Kommune

Erik H. K. Heilmann
Onsdag d. 24. juli 2002

Der udmeldes jo om oprettelse af selvstyrefonde som den danske stat skulle bekoste - Er det realistisk politik eller rent ud sagt populistisk ideologi ? Skal vi tro på at Danmark og den danske befolkning på grund af vores "brune øjne" vil handle på denne fremgangsmåde?

Grønlands fremtid - Grønlands fiskeripolitik?

Erik H. K. Heilmann
Lørdag d. 6. juli 2002

Man kunne nok billedligt sige, at Grønlands økonomiske vækst og forbedringer er som en skib der er nymalet, men som tager vand ind på grund af mange ting. Fint skal det være - Man er ligeglad med om skibet eventuelt synker til bunds med et brag. Officererne har jo helt deres egne redningsbåde lige ved broen

Hvad skal der gøres i Grønland?

Erik H. K. Heilmann
Fredag d. 22. februar 2002

Der mangler åbenbart ideer og handling fra Grønlands politiske top. Grønland er ikke tjent med, at man fra politisk side »bare« venter på, at problemerne »selv« forsvinder for eksempel gennem massekonkurs indenfor fiskerierhvervet