Indsigt: Tag jer sammen

Tag jer sammen

Såfremt Atassuts nye kræfter i ledelsen hellere vil bage deres eget brød frem for arbejde for samfundet må alle rigtige Liberale til at tænke på andre muligheder og veje

Tirsdag d. 24. september 2002
Erik H. K. Heilmann
Emnekreds: EU og Grønland, Politik.

Indholdsfortegnelse:
Koalition
Nye tider nye ideer
Ny folkeafstemning om EU medlemskab


Vis noget positivt og forvent mindre fra andre. Atassuts nye ledelse skal til at vise noget. Der blev her i foråret sagt mange flotte ord for fremtiden samtidig med, at der blev udtalt nedladenhed ord om den gamle ledelse af Atassut.

Tiden er inde til at vække alle de kreative kræfter i den nye Atassut ledelse, ellers må de melde overgivelse og give landets ledelse til Inuit Ataqatigiit.

Koalition
Atassuts samarbejde med Siumut har indtil dato nærmest været at vurdere som fiasko, hvor det nærmest må være at betragte Atassuts Landsstyremedlemmers indflydelse for resultater for egen bedste og ikke specielt tilpasset i forhold til koalitionsaftalens indhold.

Samtidig har man i forbindelse med forårets Landsmøde udmeldt venstredrejning ved at ville indgår koalitionssamarbejde med Inuit Ataqatigiit på landsplan. Såfremt man fastholder disse udmeldinger kunne man lige så godt starte med at forære alt indflydelse til Siumut og nedlægge Atassut. Det må være slut med destruktive middelmådighed, hvor smålighed tynger Atassut.

Nye tider nye ideer
Såfremt Atassuts nye kræfter i ledelsen hellere vil bage deres eget brød frem for arbejde for samfundet må alle rigtige Liberale til at tænke på andre muligheder og veje.

Tiden er til forandring. Tiden er til, hvor man må udrette noget ekstra. Såfremt der ikke kan foretages radikale genopretninger i Atassuts politik må man til at se på andre Liberale muligheder her i Grønland.

Sundhedsvæsenet og landets økonomi skal forbedres. Det er for dårligt, at den grønlandske sundhedspatient behandles efterhånden meget dårligt også i forhold til dansk niveau når vi tænker på, at vi er en del af rigsfællesskabet med Danmark.

De Grønlandske befolkningssundhed tages efterhånden ikke specielt alvorligt af vores nuværende folkevalgte politikere når vi tænker i forhold til landsplan. Der er ikke længere plads til at leve passivt og bare se på forholdene endnu mere forringet. De Grønlandske befolkningssundhedstilstand må til at tages alvorligt.

Forældre skal opdrage deres egne børn. Folkeskolelærerne skal have ordnede rammer, hvorfor folkeskolens bygningsmæssige rammer også må være tidsvarende (renoverede m.m.). Tiden er til hvor vi må prioritere meget skarp og glemme alle "fantasiprojekterne". Og her kunne man passende starte med at nedprioritere kommende Universitetsparken.

Ny folkeafstemning om EU medlemskab
Tiden er inde til at overveje ny folkeafstemning for eventuelt medlemskab af EU. Udmeldingerne i forbindelse med folkeafstemningen i starten af 1980-erne har vist sig som velledning af befolkningen. Man arbejder jo på nuværende tidspunkt om mere samarbejde med EU når man også tænker på OLT aftaler m.m.