Kilde: Esben Skytte Christiansen


Kend din ret og gør din pligt! Rettigheder og pligter er et fælles anliggende

Esben Skytte Christiansen, samfunds- og sprogvidenskabelig kandidat, lærer, fhv. skoleleder.
Mandag d. 22. juni 2020

Læser man bogens tekster, kan man opregne henved 80 udsagn, hvoraf de fleste indeholder ”jeg har ret til ...”. Kun ét eneste udsagn indeholder ”jeg har pligt til ...”, nemlig til en grunduddannelse, hvilket desuden ikke er korrekt. Her i landet er der undervisningspligt, ikke uddannelsespligt. Der er udtrykt et klart og foruroligende misforhold mellem rettigheder og pligter. Man foregøgler de unge, at tilværelsen stort set alene består af rettigheder, og at man selv ikke behøver at yde en indsats
Tilknyttede tekster:

Gerda Vilholm in memoriam

Esben Skytte Christiansen, samfunds- og sprogvidenskabelig kandidat, lærer, fhv. skoleleder.
Fredag d. 25. januar 2019

Men mindes man hende stadig i lokalsamfundet som den store humanist og kulturreformator, hun faktisk var? Har man gjort en aktiv indsats for at bevare hendes minde? Det er der desværre ikke meget, der tyder på. Man har ikke engang gjort sig den umage at opkalde et sted i byen efter hende på samme måde, som man har gjort med så mange andre med en mindre betydningsfuld indsats som baggrund

Flugten fra Grønland

Esben Skytte Christiansen, samfunds- og sprogvidenskabelig kandidat, lærer, fhv. skoleleder.
Tirsdag d. 14. august 2018

Dette fald i befolkningens størrelse er jo den forkerte vej i landets sociale og økonomiske udvikling, og man kan fundere over, hvorfor det mon går den vej. Det kunne jo snildt hænge sammen med Selvstyrets politik. Folk stemmer simpelthen med fødderne

Sprængfarlige kineserier i landsstyret

Esben Skytte Christiansen, samfunds- og sprogvidenskabelig kandidat, lærer, fhv. skoleleder.
Torsdag d. 26. juli 2018

Vil man have gavn af handelssamkvemmet med Kina, må man renoncere på den åbenlyse tilkendegivelse af tilslutning til Tibets stræben efter selvstændighed. Ja, i det hele taget afholde sig fra at kritisere betændte forhold i Tibet. Det omfatter også officiel modtagelse af Tibets åndelige overhoved, Dalai Lama. Det gælder for Danmark, men i ikke mindre grad for rigsdelen Grønland, som jo selv har sat selvstændighed som mål i henhold til landsstyrets aktuelle stræben

Valg. Om etnonationalisme og dumhed

Esben Skytte Christiansen, samfunds- og sprogvidenskabelig kandidat, lærer, fhv. skoleleder.
Fredag d. 9. marts 2018

Der er udskrevet nyvalg til landstinget. Man kan spørge sig selv, om det mon bliver et såkaldt skæbnevalg, for der er ingen tvivl om, at for en række partier vil spørgsmålet om selvstændighed, løsrivelse fra rigsfællesskabet, stå centralt i den politiske skrækpropaganda om den etniske offerrolle, de rene og ægte af blodet må udholde som følge af dansk undertrykkelse, disrespekt, nedværdigelse, misbrug og forhånelse, som er sådanne partiers næring og livsnerve

Psykopati og narcissisme – et i grønland mere udbredt fænomen end almindeligt antaget, ofte maskeret i en offerrolle

Esben Skytte Christiansen, samfunds- og sprogvidenskabelig kandidat, lærer, fhv. skoleleder.
Tirsdag d. 13. februar 2018

Psykopater har en udtalt evne til at bortforklare deres handlinger, lyve og manipulere. De har ofte et videre spillerum end almindelige mennesker. I kraft af deres position kan de tillade sig mere, og omgivelserne reagerer ikke på deres handlinger. Det kan derfor være nyttigt at kunne demaskere en psykopat, når man støder på en, især når en sådan person sidder i en position med magt over andres ve og vel, som f.eks. i en afgørende og magtfuld folkevalgt position

Grønland må radikalt ændre kurs i folkeskolen

Esben Skytte Christiansen, samfunds- og sprogvidenskabelig kandidat, lærer, fhv. skoleleder.
Mandag d. 13. november 2017

I den senere tid har der samstemmende fra mange kredse lydt den klagesang, at den grønlandske folkeskole har fejlet, er kørt helt af sporet, er uden struktur og strategi, synker stadig dybere i negativ elevadfærd, manglende motivation og engagement og meget mere. Den nyligt udkomne evalueringsrapport om folkeskolereformen fra Eva viser, at det står rigtig grelt til på mange fronter inden for folkeskolens verden.

Atuarfitsialak – Den gode skole

Esben Skytte Christiansen, samfunds- og sprogvidenskabelig kandidat, lærer, fhv. skoleleder.
Tirsdag d. 7. november 2017

Denne måde at tænke på afspejler sig også i skolereformen Atuarfitsialak, for her bliver den kulturelle basering dels tolket som majoritetens kultur og dels som havende forrang over for faglig kunnen. Studerer man reformens læreplaner nærmere, er det slående i hvilket omfang de er præget af manglende faglig indsigt og pædagogisk forståelse.

Det er ganske vist!

Esben Skytte Christiansen, samfunds- og sprogvidenskabelig kandidat, lærer, fhv. skoleleder.
Torsdag d. 18. maj 2017

For at komme i nærheden af Mandela og få del i hans stråleglans, havde LEJ fundet på den kuriøse idé, måske i en rus – begejstringens rus, förstås – at rejse til Sydafrika for at udnævne Mandela til årets julemand for 1996. Grønland var jo julemandens bolig. Verdens mest berømte politiske fange skulle nu gøres til en harmløs Santa Claus, et faktisk ret så betegnende sindbillede på Illorsuit-drengens politisk banale tankegang. Alt er dybest set kun gøgl uden egentlig substans.