Kilde: Finn Heilmann


Danske journalisters valg!

Finn Heilmann
Fredag d. 29. maj 2009

De to landsdækkende aviser i Grønland, har for åbent skærm erkendt, at de arbejder på dansk, altså med dansk som arbejdssprog. Hvilke andre samfund har sådanne magtbeføjelser omkring journalister af anden herkomst?

Sbrska Sermitsiaq

Finn Heilmann
Fredag d. 22. november 2002

Og Sermitsiaq prøver også at agitere for skabelse af bro over skellene i samfundet for så vidt angår sprog og identitet. Men hvor er integriteten og respekten for det samfund man »patter på«? Hvad er takken?