Kilde: Finn Karlsen


Er der fare for at Royal Greenland igen skal have behov for at få tilført midler fra Landskassen?

Finn Karlsen, Medlem af Landstinget for Atassut
Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Onsdag d. 15. september 2010

Der er i de sidste dage kommet overraskende nyt fra Royal Greenland A/S, hvor det kommer frem at de 2 højest rangerende personer i virksomheden har opsagt deres stillinger.

Forslag til beslutning af Landstinget om at landsstyret pålægges at arbejde for sammenlægning af offentligt ejede selskaber der varetager erhvervsudvikling og erhvervsrådgivning i Grønland.

Finn Karlsen, Medlem af Landstinget for Atassut
Knud Kristiansen, Medlem af landsstyret for Bolig, Byggeri og Infrastruktur
Siverth K. Heilmann, Medlem af Landstinget for Atassut
Fredag d. 30. april 2010

Vi i Atassut vil igennem nærværende forslag gerne have sikret at al offentligt engagement indenfor erhvervsudviklingstiltag skal samles i et organ. Der vil på den måde blive skabt en større gennemskuelighed og det vil ifølge vores mening sikre at langt flere midler ved sådan en sammenlægning vil gå direkte til erhvervsudviklingstiltag idet sådan en sammenlægning vil betyde færre administrationsudgifter og udgifter til bestyrelser m.m.

Red Arctic Umiaq Line A/S ud af den lukningstruende situation

Finn Karlsen, Medlem af Landstinget for Atassut
Gerhardt Petersen, Vikar i Landstinget for Steen Lynge, Atassut
Torsdag d. 18. marts 2010

Såfremt Air Greenland A/S fortsat vil afhænde sit medejerskab af selskabet, skal vi opfordre landsstyret til at tilbagekøbe aktierne og arbejde for at overlade selskabets drift til Royal Arctic Line A/S.

§36-spørgsmål: Hvilken lovhjemmel har landsstyret benyttet i forbindelse med udformningen af kravene til lejerne i Tuapannguit?

Finn Karlsen, Medlem af Landstinget for Atassut
Naja Petersen, Medlem af Landstinget for Atassut
Siverth K. Heilmann, Medlem af Landstinget for Atassut
Fredag d. 20. november 2009

Landsstyret fremsendte 29. oktober 2009 et pressemeddelelse at 30 af boligerne på Tuapannguit nu skulle omdannes til udlejningsboliger, men samtidig fremkom landsstyret med store krav der uden tvivl udelukker gennemsnitslønmodtagerne fra at benytte sig af muligheden

Katastrofale følger for Grønland

Finn Karlsen, Medlem af Landstinget for Atassut
Torsdag d. 7. maj 2009

Jeg er sikker på, at bare omtalen af et kommende forbud mod sælskind i EU har medført, at der er oplagret 200.000 sælskind i Great Greenland, siger fungerende Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Finn Karlsen.

Nytårslykønskning og nytårsudtalelse fra Atassut 2009

Finn Karlsen, Medlem af Landstinget for Atassut
Tirsdag d. 13. januar 2009

Vi vurderer i Atassut, at det vil være passende at vi fra Grønland og i fællesskab, sender Barack Obama en lykønskning til nomineringen den 20. januar 2009, og samtidig benytter lejligheden til at opfordre ham til at besøge vort land i den nærmeste fremtid.

Risikabelt at overtage Royal Greenland

Finn Karlsen, Medlem af Landstinget for Atassut
Torsdag d. 1. marts 2001

Her tænker jeg på de svære konsekvenser, som en overtagelse af Royal Greenlands fabrikker vil medføre, nemlig Royal Greenlands store gæld på milliarder af kroner, som befolkningen, endda også fiskerne, vil blive nødt til at betale

Prioritér vore fiskere

Finn Karlsen, Medlem af Landstinget for Atassut
Torsdag d. 22. februar 2001

Canadierne vil stå for virksomheden, mens grønlænderne vil stå for den praktiske del af fiskeriet. Det er netop sådanne forhold, vi i Atassut har advaret mod og næret frygt for vil indtræffe