Kilde: Finn Olesen


Pensionsordning for de private arbejdsgiveres ansatte

Finn Olesen
Tirsdag d. 6. november 2001

Hvis vores ansatte ikke er medlemmer af SIK skal de også indbetale pensionsbidrag til SISA. Hvis de ansatte har eller vil have en anden pensionsordning ... må vi ikke udbetale pensionsbidraget til de ansatte