Ny sundhedspolitik klar om 10 måneder

Landsstyremedlem for sundhed, Alfred Jacobsen er om 10 måneder klar med et nyt oplæg til Landstinget, der efter al sandsynlighed bl.a. vil indeholde klart bud på, hvordan der bør prioriteres indenfor sundhedsvæsenet.

Tirsdag d. 15. juni 1999
Frederik Roed
Emnekreds: Sundhedsvæsenet.

Landsstyremedlem for sundhed, Alfred Jacobsen er om 10 måneder klar med et nyt oplæg til Landstinget, der efter al sandsynlighed bl.a. vil indeholde klart bud på, hvordan der bør prioriteres indenfor sundhedsvæsenet.

Allerede nu vil Alfred Jacobsen sætte "turbo" på regionaliseringen af sundhedsvæsenet, men generelt skal tiden frem til næste forårssamling bruges til at skabe et bredt fundament for en ny sundhedspolitik.

- Jeg tolker landstingspolitikernes tavshed om, hvor der bør prioriteres indenfor sundhedsvæsenet som om at det hele nu ligger på mine skuldre, og det tager jeg til efterretning, siger Alfred Jacobsen.

Han vil allerede om få dage iværksætte det han kalder en "proces" der skal munde ud i et nyt oplæg til landstingspolitikerne - et kommisorium, som klart vil signalere i hvilken retning Grønlands sundhedsvæsen skal bevæge sig.

Kommisoriet vil ligge klar i landstingsalen næste forår - og de næste 10 måneder skal bruges til at indhøste det bredest mulige fundament for en ny sundhedspolitik

- Jeg håber meget på at det nye oplæg bla. indeholder et klart udspil til, hvordan der skal prioriteres indefor sundhedsvæsenet i de kommende år, og derfor lægger jeg også meget vægt på at alle personalegrupper i sundhedsvæsenet og befolkningen generelt nu i de næste månder for lejlighed til at komme frem med alle væsentlige synspunkt, siger Alfred Jacobsen, der sætter meget lid til at aviserne vil gøre alt for at puste til debatten.
- Jeg er ligeglad med om folk ytrer sig positivt eller negativt om sundhedsvæsenet - det vigtigste er at vi får det hele frem i lyset - får fremprovokeret nogle holdninger, siger Alfred Jacobsen - der med en melding om at "der ikke er tid til at lege skjul" tydeligt tilkendegiver irritation over den politiske holdningsløshed.

Udover selve processen med at få defineret hvilke arbejdsopgaver der skal sættes i værk fra næste forår, så vil landsstyremedlemmet konkret sætte fuld fart på regionaliseringen af sundhedsvæsenet:

- Det går ikke for stærkt og det er absolut nødvendigt at få sat turbo på regionaliseringen, hvis jeg skal indfri bare en af forventningerne, siger Alfred Jacobsen.

Han håber nu bare på at han også får den nødvendige handle-frihed, der skal til for at gennemføre en ny sundhedspolitik.

Det kræver nødvendigvis at landstingspolitikerne er klædt ordentligt på til at træffe beslutningerne -reelt set regner jeg kun med opbakning fra landsstyrekoalitioen, siger Alfred Jacobsen.