Kilde: Gerda Vilholm


Start virksomhed for een krone

Gerda Vilholm, Demokraterne Tasiilaq
Mandag d. 25. april 2016

Vittus Qujaukitsoq har bekendtgjort at det bør være muligt ikke blot at starte et A/S eller ApS, men også et iværksætterselskab hvor indskudskapitalen kun skal være een krone.

Flyvning i Grønland

Gerda Vilholm, Demokraterne Tasiilaq
Lørdag d. 30. januar 2016

Imidlertid savner jeg oplysninger om økonomien i små fly, såsom Twinotter, LET 410 og Dornier 228. Disse fly er velegnede til at operere på små, korte baner, og økonomisk har de en fordel: Eftersom de højst kan medbringe 19 passagerer har man ikke pligt til at have en stewardesse med flyet, og på jorden behøver der kun at være een mand til at handle flyet. Disse forhold bør også regnes ind i økonomien.

Foredrag i KNR-TV

Gerda Vilholm, Demokraterne Tasiilaq
Tirsdag d. 8. december 2015

Det glæder mig at KNR sender disse foredrag, og TV-mediet kan anvendes langt mere til undervisning på alle niveauer. F.eks kan TV bruges til sprogundervisning med tilhørende lærebøger som man ville kunne downloade på nettet eller rekvirere fra KNR.

Servicekontrakter på plads

Gerda Vilholm, Demokraterne Tasiilaq
Lørdag d. 14. november 2015

Det har altså taget ca. 6 måneder at forhandle servicekontrakterne på plads. Det kan undre at vore politikere tillader at det må tage så lang tid til skade for især turismen, hvor turistoperatørerne ikke kan lave aftaler med deres udenlandske partnere for 2016 førend de ved hvordan der flyves

Veksling af islandske penge

Gerda Vilholm, Demokraterne Tasiilaq
Torsdag d. 22. oktober 2015

Neriusaaq Boghandel i Tasiilaq er et af de få steder i Grønland hvor man kan betale med islandske penge. Desværre er det umuligt for mig at indløse disse penge, og hvad gør man så?

Al helikopterbeflyvning i Grønland går i stå 1. januar

Gerda Vilholm, Demokraterne Tasiilaq
Lørdag d. 17. oktober 2015

For os i Tasiilaq betyder det at det ikke er muligt at planlægge en tur via Kulusuk efter jul, men hvad værre er: Turistoperatørerne kan ikke lave aftaler for turistsæsonen 2016 med deres samarbejdspartnere i andre lande førend servicekontrakten er på plads.

Voice of Greenland

Gerda Vilholm, Demokraterne Tasiilaq
Mandag d. 16. februar 2015

Idag sukker alle efter mere og bedre undervisning i dansk og engelsk - også de unge. En ny radiokanal kan gøre dette til sin mærkesag. Undervisningskanalen som kommer de unges ønsker og behov imøde.

Lufthavnsbyggeri

Gerda Vilholm, Demokraterne Tasiilaq
Onsdag d. 28. januar 2015

Ved nærmere eftertanke fandt jeg ud af at det slet ikke er nogen dårlig idé at gå i gang med at bygge vejen ud til det sted hvor man planlægger at bygge lufthavnen

Koalitionsaftale - mine kommentarer

Gerda Vilholm, Demokraterne Tasiilaq
Fredag d. 19. december 2014

Endelig igår, den 10. december, fik vi koalitionsaftalen på dansk. Man skal bemærke at i aftalen står at det er en oversættelse, den grønlandske er gældende. Jeg har nogle kommentarer til nogle punkter
Tilknyttede tekster:

Royal Arctic Lines fragtmonopol bør afskaffes

Gerda Vilholm, Demokraterne Tasiilaq
Mandag d. 24. november 2014

I 2010 ansøgte vi Selvstyret om tilladelse til at chartre et skib som skulle komme til Tasiilaq med forsyninger fra Island i april eller maj, hvor byens forsyninger var næsten udtømte eller datoudløbne. Ansøgningen blev behandlet i Selvstyret men det endte med et afslag.

STI-HK uddannelsen

Gerda Vilholm, Demokraterne Tasiilaq
Torsdag d. 31. august 2000

Så længe uddannelsessystemet ikke gør tilstrækkeligt ud af elevernes sprogfærdigheder, ser jeg ingen anden løsning end, at praktikværterne må give deres elever regulær skoleundervisning