Kilde: Gerhardt Petersen


Atassut står bag koalitionens arbejde

Gerhardt Petersen, Vikar i Landstinget for Steen Lynge, Atassut
Knud Kristiansen, Medlem af landsstyret for Bolig, Byggeri og Infrastruktur
Tirsdag d. 30. september 2014

Vi fra Atassut har taget Formandens redegørelse til efterretning i henhold til vores egen undersøgelse, og i henhold til, at vi absolut regner med at eventuelle tvivlsspørgsmål allerede er afklaret ved de regler der er tiltrådt i januar.

Vil landsstyret arbejde for at få etableret en sports-tv-kanal?

Gerhardt Petersen, Vikar i Landstinget for Steen Lynge, Atassut
Knud Kristiansen, Medlem af landsstyret for Bolig, Byggeri og Infrastruktur
Tirsdag d. 2. september 2014

Atassut vil gerne vide om landsstyret vil arbejde for at få etableret en sports-tv.- kanal gennem KNR- tv, hvori f.eks. TV 3 sport er en oplagt mulighed.

Et samlet land – Et samlet folk Koalitionsaftale 2013 - 2017

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Gerhardt Petersen, Vikar i Landstinget for Steen Lynge, Atassut
Nikku Olsen, landstingsmedlem, formand for Partii Inuit
Tirsdag d. 26. marts 2013

Om kolonitidens indvirkning For at lægge afstand til koloniseringen af vort land, er det nødvendigt at der finder forsoning og tilgivelser sted. Der udarbejdes en handlingsplan for dette.

Højere miljøafgifter til hvis gavn?!

Gerhardt Petersen, Vikar i Landstinget for Steen Lynge, Atassut
Tirsdag d. 10. maj 2011

Det er rent ud sagt postulater GrønlandsBankens privatkundedirektør fremkommer med, han har åbenbart ikke nogen fornemmelse af hvor meget familierne i det grønlandske samfund må kæmpe for bare at få dagligdagen til at fungere, og at skulle tillægge dem yderligere byrder i form af højere afgifter på benzin og olie, det siger vi klart nej til fra Atassut.

Red Arctic Umiaq Line A/S ud af den lukningstruende situation

Finn Karlsen, Medlem af Landstinget for Atassut
Gerhardt Petersen, Vikar i Landstinget for Steen Lynge, Atassut
Torsdag d. 18. marts 2010

Såfremt Air Greenland A/S fortsat vil afhænde sit medejerskab af selskabet, skal vi opfordre landsstyret til at tilbagekøbe aktierne og arbejde for at overlade selskabets drift til Royal Arctic Line A/S.

Stop Jeres ydmygelse af den grønlandske menighed!

Gerhardt Petersen, Vikar i Landstinget for Steen Lynge, Atassut
Tirsdag d. 9. marts 2010

Et af de efterhånden adskillige tegn på Jeres manglende vilje til at lytte til befolkningen er at I har budt den grønlandske befolkning modstridende signaler om den kirkelige virksomhed i Danmark. Det er yderst ubetryggende at I på den måde bliver ved med at ydmyge den grønlandske menighed!

Nytårshilsen og udtalelse fra Atassut

Gerhardt Petersen, Vikar i Landstinget for Steen Lynge, Atassut
Lørdag d. 2. januar 2010

I forbindelse med arbejdet for reformen af uddannelsesområdet, har vi fra Atassut krævet at de uddannelsessøgende skal have frihed til at vælge om de vil tage uddannelse her i landet eller i andre lande, dette krav fastholder vi i dag og vi mener at en for stor begrænsning overfor dem der gerne vil tage en uddannelse kan blive en hæmsko for bestræbelserne og arbejdet for at højne befolkningens uddannelsesniveau. Derfor er det nødvendigt at opprioritere uddannelsesområdet mere end i dag, vi må på politisk plan og i samarbejde med andre lande sørge for at der er plads til vore unge at tage uddannelse også udenfor vort land.