Indsigt: Konkurrencenævn på lav-blus

Konkurrencenævn på lav-blus

Hertil kommer at nævnet fortsat kører på en midlertidig ordning, hvor vi indkøber sagsbehandlingen hos Konkurrencestyrelsen i Danmark. Man er hverken i Statsministeriet eller i den danske styrelse indstillet på, at dette skal fortsætte i al evighed

Fredag d. 5. januar 2001
Gorm Winther, Professor ved Aalborg Universitet  
Emnekreds: Erhverv, Infrastruktur, Politik, Økonomi.

Konkurrencenævnet har på sit fjerde møde i 2000 behandlet det kommende års budget. Det er ikke mange penge, man har afsat til nævnets virke. En lille halv million kroner var, hvad det kunne blive til. Og det på trods af en række af hensigtserklæringer om, at man vil søge at styrke en virksom konkurrence mellem virksomhederne i det grønlandske erhvervsliv.

Konkurrencenævnets arbejde i det forløbne år har været en succes, men kun set i lyset af de særdeles knappe ressourcer, nævnet har været tildelt.

Jeg advarede allerede mod problemerne tidligere på året: Når nævnet bliver mere kendt vil klager og anmeldelser til nævnet forøges.

Det er nu en kendsgerning. På baggrund af nævnets pressekampagne om virksomheders pligt til at anmelde dominerende stilling på markedet har vi nu mere end 60 sager liggende til behandling. Det er fem gange så mange, som vi har haft i det forløbne år, hvor vi arbejdede med det samme budget som for det kommende år.
Uddrag af Atassuts kommentar til Landsstyreformandens åbningstale på efterårssamlingen 2000:

Vi skal derfor bede landsstyreformanden bekræfte her fra talerstolen, at sådan en fuldt tilstrækkelig aftale er indgået med gyldighed for tiden frem til år 2004, sådan som det fremgår af forslaget til Finanslov for år 2001
Enhver må kunne se, at det er rent galt. Allerede inden sommer vil vi nå bunden af pengekassen, og følgeligt kan vi så ikke fortsætte vores arbejde.

Hertil kommer at nævnet fortsat kører på en midlertidig ordning, hvor vi indkøber sagsbehandlingen hos Konkurrencestyrelsen i Danmark. Man er hverken i Statsministeriet eller i den danske styrelse indstillet på, at dette skal fortsætte i al evighed. Kontrakten med styrelsen løber fortsat cirka et år mere, og hvad der herefter skal ske ligger hen i det uvisse. Vi har i alt fald ikke penge til at indkøbe mere bistand fra styrelsen!

Vores indstilling til landsstyret før sommerferien var at tage konkurrenceområdet hjem hurtigst muligt, så vi kan få oprettet egen sekretariatsfunktion og få indkørt nogle procedurer for sagsbehandling og opsøgende arbejde.

Vi kan nu se, at dette var "spildte ord på Balle-Lars."

Det vil koste cirka tre millioner kroner at få etableret sekretariatet for Konkurrencenævnet ordentligt, og nævnet kan så fremover drives for et sted mellem fire og fem millioner kroner.

Måske mange penge, men alligevel ikke så mange, når man ser, hvordan andre finanslovskroner anvendes - det er og bliver en prioritering politikerne skal foretage.

Som vi også foreslog det, ville et samarbejde omkring "et anke-instansernes hus" - for eksempel sammen med forbrugerrådet og andre ankenævn - være en løsning, der kunne sikre en vis billiggørelse af projektet.

Men noget bør der gøres - ellers bliver vi på et eller andet tidspunkt nødt til at lukke og slukke!