Kilde: Hans Enoksen


Grønland - Menneskenes hjerte

Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Múte Bourup Egede, Formand for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 17. april 2021

Vi lever i et smukt og unikt land. Naturen, kulturen, maden, sproget, de mennesker vi har i vores liv har alt sammen en plads i vores hjerter. Koalitionen vil arbejde i respekt for samfundet og de mennesker der bor her. Koalitionens udgangspunkt er, at den vigtigste ressource er mennesket

Fiskerne må stå sammen

Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Tirsdag d. 21. marts 2017

Fiskerne føler sig som tilskuere for udefrakommende fiskefartøjer, der fisker i deres nærområde. Derfor har jeg opfordret dem til at stifte et selskab, som skal bane en vej for anskaffelse af et havgående fiskefartøj

Samlet opposition: Udskriv valg

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Nikku Olsen, landstingsmedlem, formand for Partii Inuit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 29. august 2014

Landsstyret har ikke noget parlamentarisk grundlag. Det er på tide, at landet ledes rigtigt og ansvarligt. Vi er nødt til at kræve, at Landstinget indkaldes til ekstraordinært møde.

Jagtbetjentes forringede arbejdsvilkår

Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Onsdag d. 17. oktober 2012

Så vidt jeg ved, er jagtbetjentenes fartøjer omkring 33 – 38 fod, hvorfor det er uforsvarligt, at der kun skal være 1 person til at sejle disse fartøjer. Det er en utryg situation, når nu jagtbetjentene skal sejle alene fordi deres medhjælpere er blevet opsagt

Fiskeri med hundeslæde

Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Torsdag d. 4. oktober 2012

Fiskeri med hundeslæde har gennem generationer været en god måde til at forsyne mange familier. Derfor er et total stop for fisker et hård slag for de fiskere der om vinteren fisker med hundeslæde

Siumuts samlede udmelding om storskala projekter

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Fredag d. 25. maj 2012

Lad det være sagt engang for alle med store bogstaver: ”SIUMUT STØTTER ALCOA PROJEKTET FULDT UD” helt i tråd med udmeldingerne fra den grønlandske befolkning deriblandt borgerne i Maniitsoq. Spliden ligger således et helt andet sted, nemlig i landsstyret og i deres primære bagland.

Licens til fiskeri efter hellefisk

Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Torsdag d. 24. maj 2012

Efter fiskerireformen er der flere og flere fiskere, der fisker efter hellefisk, der henvender sig direkte til politikerne for at få hjælp, fordi de mangler de nødvendige tilladelser. Der er sågar unge fiskere der har fået afslag, selvom de ikke har andre erhvervsmuligheder.

Har landsstyret planer på at ændre forbuddet mod at indhandle sælskind i mange byer og bygder?

Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Lørdag d. 2. april 2011

Jeg kræver, at landsstyret kommer på nye tanker og åbner op for indhandling af sælskind på nævnte bosteder. Selvforsyning og forsørgeransvaret er en rettighed for alle nationer også i Grønland, og landsstyret må nu slutte deres frakendelse af rettigheder!

Hans Enoksen kræver ekstraordinær landstingssamling

Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Onsdag d. 15. december 2010

Det utroligt vanskelige vilkår som landsstyret byder medborgere i årets mørkeste tid og hvor vintermørket har sat sig i Nordgrønland som indbyggerne har meget svært ved at kapere giver anledning til øjeblikkelig ekstraordinær samling i Landstinget.

§36-spørgsmål: Giver landsstyret en ekstra kvote af hvid- og narhvaler?

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Torsdag d. 5. november 2009

73 narhvaler giver ca. 16,5 tons spiselige produkter samt knap 23 tons spiselige produkter fra fangsten af hvidhvaler ved brug af Selvstyrets definerede kødkonversionsfaktor på hhv. 225 kg og 200 kg. per hval ved brug af Selvstyrets definerede kødkonversionsfaktor. Det er knap 40 tons spiselige produkter fordelt på godt 2900 indbyggere.

Giver landsstyret en ekstra kvote af hvid- og narhvaler?

Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Torsdag d. 22. oktober 2009

Kvoten af nar- og hvidhvaler er opbrugt i Upernavik og omegn, og fangstperioden er endda lige startet. Med andre ord - mange fangere har ikke en gang fanget en hval før de ikke må fange nogen hval. Derudover er kvoten opbrugt før hvalerne i deres vanding når frem til nogle bygder i området. Disse tilstande bliver meget problematisk virkning for fangerfamiliernes opretholdelse.

Planlagte byggerier af skoler i bygderne

Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 16. oktober 2009

§36 Spørgsmål til landsstyret: Hvilke planlagte byggerier af skoler i bygderne er stillet i bero i år og i kommende år?

Tale ved Landsstyreformand Hans Enoksen - Nytårsreception 2009

Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Tirsdag d. 13. januar 2009

Jeg vil vove at påstå, at det forhold, som Danmark og Grønland har, er unikt i verdenssammenhæng, hvor vi kan vise resten af verden, at gensidig respekt og viljen til at indgå fornuftige kompromiser er vejen frem, hvor to folk og to lande lever sammen under et rige.

Landsstyreformandens nytårstale 2009

Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Fredag d. 2. januar 2009

"Vi bør gøre mere for at opnå en bedre tilværelse. Sport er en god måde at opnå det på, men psykisk velvære er ligeså vigtig. Hvis man ønsker at leve sundt og afbalanceret er det helt nødvendigt at se på tilværelsen med lyst, muntert, åbent, ærbødigt og tillidsfuldt sind." Kamikpostens kommentar: Og hvis dét skal være muligt, så må man helt se bort fra tunge problemer såsom den store boligmangel, et renoveringsefterslæb på minimum 10 milliarder kroner og de håbløse udsigter for landets fattigste og mest udsatte grupper. Og de nævnes da heller ikke med ét ord i landsstyreformandens nytårstale.

Siumut vil bevare kontakten til Danmark

Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Fredag d. 11. januar 2002

Vi må til at gå i gang med at fremme det lokale erhvervsliv i samarbejde med kommunerne, og efter min mening må kommunernes muligheder på det område fremmes og hindringerne dertil mindskes til et mere tåleligt plan, selvfølgelig uden at skade den frie konkurrence