Kun støtte, hvis den gives for at ændre udviklingen

Vi er nødt til at begrænse tilgangen til fiskerierhvervet, ellers er indtægterne for lave for den enkelte. Og det er vigtigt, at vi kan gøre det i en tid, hvor folk kan søge over i andre erhverv, fx aluminiumsindustrien, hvor de kan få en høj indtægt, lød budskabet fra kommissionens formand, professor Christen Sørensen, i forbindelse med offentiggørelsen af kommissionens arbejde.

Søndag d. 19. juli 2009
Grønlands Arbejdsgiverforening
Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri.

Hvis der fra samfundets side skal gives subsidier eller anden form for direkte eller indirekte støtte til fiskeriet, bør det ske for at fremme udviklingen mod en ny struktur, der kan sikre erhvervets indtægtsmuligheder i fremtiden.

Grønlands Arbejdsgiverforening har stor forståelse for, at landets fiskere ønsker bedre indtægter. Netop derfor har vi ved flere lejligheder tilkendegivet, at vi bakker 100% op om anbefalingerne fra den fiskerikommission, som det tidligere landsstyre nedsatte. Derimod kan vi ikke gå ind for udenomsparlamentariske metoder som havneblokader etc., der efter GA’s overbevisning ikke er med til at skabe sympati for fiskernes alvorlige situation.

Og situationen er alvorlig. Men indtil nu har det været svært at få øje på det offentliges vilje til at tage fat om de reelle problemer i fiskerierhvervet, og det er derfor med glæde, at vi læser i det nye landsstyres koalitionsaftale, at ”Fiskerikommissionens anbefalinger skal vurderes og indgå i den kommende fiskerilov”.

Det håber vi vil ske så hurtigt som muligt, men i mellemtiden kan der måske være behov for midlertidige overgangsløsninger. Men det bør udelukkende være løsninger, der på sigt understøtter målet om nødvendige, grundlæggende forandringer.

Fiskerne kræver mindstepriser, da det ellers er svært for dem at drive rentabelt fiskeri, lyder argumentet. Og her er vi fremme ved sagens kerne. En stor del af problemerne i det grønlandske fiskeri er, at strukturen er forældet, bl.a. ved at opretholde den kunstige opdeling mellem det kystnære og havgående fiskeri. Denne opdeling skal fjernes, og der skal banes vej for større enheder. Derudover anbefaler kommissionen en lang række andre strukturændringer, herunder at kvoterne bliver flerårige og dermed giver basis for investeringer og finansieringsmuligheder.

Et udgangspunkt for kommissionens arbejde er netop, at indtjeningen skal blive bedre. Både for den enkelte og samfundet. Det vil betyde, at der i fremtiden skal være færre jobs i erhvervet, hvilket stiller krav til overgangsordninger, blandt andet generationsskifte, så antallet af redere mindskes.

- Vi er nødt til at begrænse tilgangen til fiskerierhvervet, ellers er indtægterne for lave for den enkelte. Og det er vigtigt, at vi kan gøre det i en tid, hvor folk kan søge over i andre erhverv, fx aluminiumsindustrien, hvor de kan få en høj indtægt, lød budskabet fra kommissionens formand, professor Christen Sørensen, i forbindelse med offentiggørelsen af kommissionens arbejde. Et arbejde, der efter GA’s overbevisning er et udmærket grundlag for at skabe et kommercielt bæredygtigt fiskeri i Grønland. Et fiskeri, hvor den enkelte fisker og hans medarbejdere kan opnå en indtægt, der står mål med indsatsen.

Men derimod nytter det ikke noget at stille flere kortsigtede støtteordninger i udsigt, hvis de kun er med til at fastholde en forældet struktur, der dybest set forhindrer en nødvendig udvikling. Lappeløsningernes tid må endegyldigt være forbi.

Kilde: Grønlands Arbejdsgiverforening