Indsigt: Undersøgelserne i Kvanefjeldet kan fortsætte

Undersøgelserne i Kvanefjeldet kan fortsætte

Efter flere eksperters vurdering råder Grønland over mindst 5-8 millioner tons af de sjældne jordarters mineraler. Det svarer til over 60 gange hele verdens produktion i 2009. Men hvis de eftertragtede metaller skal høstes og genere penge til landskassen, er der en række forhindringer, der skal overvindes. En af dem er, at metallerne som bekendt ikke kan udvindes uden at små mængder uran følger med som biprodukt.

Torsdag d. 16. december 2010
Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Emnekreds: Efterforskning, Råstoffer, Undergrunden, Økonomi.

Grønlands Arbejdsgiverforening hilser det velkomment, at Greenland Minerals and Energy har fået tilladelse at inkludere uran i processen med at undersøge de kommercielle forudsætninger for minedrift i Sydgrønland.

Efter flere eksperters vurdering råder Grønland over mindst 5-8 millioner tons af de sjældne jordarters mineraler. Det svarer til over 60 gange hele verdens produktion i 2009. Men hvis de eftertragtede metaller skal høstes og genere penge til landskassen, er der en række forhindringer, der skal overvindes. En af dem er, at metallerne som bekendt ikke kan udvindes uden at små mængder uran følger med som biprodukt.

Efter en høringsproces har Grønlands Selvstyre nu givet det australske selskab Greenland Minerals and Energy lov til at fortsætte undersøgelsen af de grønlandske forekomster.

Når Greenland Minerals and Energy har afsluttet sit lønsomhedsstudie, der forventes at være færdige i løbet af andet halvår 2011, skal der tages politisk stilling til, om Grønlands nul-tolerance vedr. uran skal opretholdes, eller om man skal følge EU’s og USA’s grænseværdier.

Kina råder i dag over 90 procent af verdens forekomster af sjældne metaller, som er ideelle til bl.a. magneter i grøn teknologi såsom hybridbiler og vindmøller. Kinas hidtil monopolagtige status bliver måske et problem i fremtiden, da landet er i færd med at udvikle en eksportmur, der vækker bekymring hos selskaber, som er afhængige af sjældne jordarter i produktionen.

GA tager ikke stilling til, om nul-tolerancen eventuelt skal ophæves, men bakker op om selvstyrets beslutning, så mineselskabet kan foretage en ordentlig evaluering af Kvanefjeldet. Først derefter kan der tages politisk stilling på et oplyst grundlag.