Kilde: Hermann Berthelsen


Åbent brev til Transportkommissionen 23-09-2011

Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Qaasuitsup Kommunia
Søndag d. 25. september 2011

I den sammenhæng er det umådelig ærgerligt, at landsstyremedlem for Bolig, Infrastruktur og Trafiks tilsagn om en genberegning af Transportkommissionens modeller nu ikke længere er muligt. I hvert fald ikke af Transportkommissionen selv, der nu er nedlagt.
Tilknyttede tekster:

Nu må der gang i beslutningsprocessen

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Jess G. Berthelsen, Formand for SIK
Tirsdag d. 17. maj 2011

Vi oplever den organisation, man har sat op omkring projektet, som noget indadvendt og uden den faglige ballast og internationale erfaring, som er nødvendig for at gennemføre de forhandlinger, der skal til. Det hold, Grønland stiller med nu, svarer til at deltage i et formel 1 løb på hundeslæde – sagt i al venskabelighed.

Åbent brev til Transportkommissionen

Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Onsdag d. 11. maj 2011

Qeqqata Kommunia forstår ikke, hvorfor Transportkommissionen ikke anvender en enhedspris omkring de 130-140.000 kr./meter i Nuuk men i stedet 89.000 kr./meter. Forhåbentlig skyldes det ikke, at det gør de 9,9 km tunnel til Angisunnguaq og de 5,8 km tunnel til Qeqertarsuaq (Hundeøen) i Nuuk henholdsvis 405,9-504,9 mio. kr. (½, mia. kr.!) og 237,8-295,8 mio. kr. billigere end hvis de skulle opføres i Maniitsoq.

Uforståelige prisstigninger på el

Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Fredag d. 18. februar 2011

Daværende Sisimiut Kommune fik i januar 2007 oplyst af Nukissiorfiit og Hjemmestyret, at den fremtidige elpris med vandkraftværk maksimalt ville blive 1,65 kr./kWa den dag vandkraftværket stod færdigt. Men nu hvor vandkraftværket er færdigt, så stiger prisen på el til næsten det dobbelte af det lovede.

Arbejder landsstyret kun for Nuuk eller for hele landet?

Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Fredag d. 21. januar 2011

Men det er sådan set ikke nyt, at landsstyret prioriterer Nuuk på bekostning af resten af landet. På transportområdet har landsstyret nedsat en transportkommission med deltagere fra Nuuk og København. Jeg formoder, at konklusionen er skrevet på forhånd med anbefaling af Reykjavik som landets lufttrafikcentrum, hvilket falder i tråd med landsstyremedlem Palle Christiansens aftale med Air Iceland

Qeqqata Kommunia - Borgmesterens nytårstale 2011

Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Torsdag d. 6. januar 2011

Fiskerne mærkede 2010 på forskellige områder. Selvom, der efter fiskernes tilsagn findes mange torsk og krabber var der flere begrænsninger af indhandlingen samt indhandlingsstop. Disse begrænsninger har været til stor sene for fiskernes videre drift.

Dialog om miljøkonsekvenserne for Grønland ved et aluminiumsprojekt

Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Torsdag d. 25. november 2010

Venskabsbyen Fjardabyggd har kun gode erfaringer ”Vi har et tæt samarbejde med vores venskabsby Fjardabyggd i Østisland, som siden 2007 har været hjemby for Alcoas nyeste aluminiumssmelteværk. Vore venner i Fjardabyggd Kommune beretter om, at de er fuldt ud tilfredse med erfaringerne både i anlægs- og driftsfasen.

Havneudvidelse i Sisimiut

Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Fredag d. 19. november 2010

Det er 4 år siden, at vi offentliggjorde Forretningsplanen for A/S Umimmak Traffic, hvor havneudvidelsen i Sisimiut var topprioritet. Siden har vi fået positive tilkendegivelser fra investorer, men Grønlands Selvstyre har ikke fået taget stilling til forslaget endnu.

Inkompetence på kysten

Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Jess Svane, Borgmester i Qaasuitsup Kommunea
Simon Simonsen, Borgmester i Kommune Kujalleq
Lørdag d. 6. marts 2010

”Er Transportkommissionens medlemmer og rådgivere faglig kompetente, når de i 2007 mente, at en tunnel fra Nuuk by til Akia kunne anlægges for 850-1.100 mio. kr.”, spørger borgmester Hermann Berthelsen. ”Året efter kom et forskningsskib tilfældigvis forbi, og så var den tunnel vist aflyst.”

Efterskolen i Kangerlussuaq

Abrecht Kreutzmann
Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Fredag d. 26. februar 2010

Der er behov for en lokal bestyrelse, der kender til Kangerlussuaq og kender til de mange lokale muligheder. Og vi er klar her i Kangerlussuaq, siger bygdebestyrelsesformand i Kangerlussuaq, Albrecht Kreutzmann.

Er Transportkommissionens arbejde givet på forhånd?

Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Jess Svane, Borgmester i Qaasuitsup Kommunea
Simon Simonsen, Borgmester i Kommune Kujalleq
Torsdag d. 18. februar 2010

Alle tre borgmestre er enige om, at Transportkommissionens foreløbige forslag om at centrere hele landets befolkning i 5 byer med mere end 5.000 indbyggere på den grønlandske vestkyst er helt uacceptable. Men det skyldes måske, at Transportkommissionen ikke har øjne for kommende udviklingsprojekter så som miner, olie- og gasprojekter udenfor Kommuneqarfik Sermersooq.

Kommunerne kan

Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Fredag d. 17. maj 2002

Dette initiativ for at lokke virksomheder fra andre lande til Sisimiut er det første. Det næste bliver at undersøge vores andre visioner. Alle visionerne behøver ikke at dreje sig om fiskeriet. Andre muligheder vil dukke op, eksempelvis anlæggelse af en vej til Kangerlussuaq