Kilde: Inuit Ataqatigiit


For vores land og dets befolkning

Erik Jensen
Inuit Ataqatigiit
Múte Bourup Egede, Formand for Inuit Ataqatigiit
Siumut
Mandag d. 4. april 2022

Koalitionsaftalen mellem IA og Siumut: Fællesskab giver styrke og som en del af den globale verden, er det nødvendigt med størst muligt bagland for at forsætte ledelse af landet. Koalitionen vil sætte forbedringen af den grønlandske befolknings levevilkår og frihed på højsædet – for vores lands og dets befolkning

Forslag til forespørgselsdebat om der er tilfredshed om demokratiet samt borgerinddragelsen i Grønland

Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 14. maj 2020

Demokratiet i vores land er noget meget værdifuldt som vi skal passe godt på. For det danner grundlag for, at en enkelt person ikke kan styre vores land, og at vi alle skal være sammen og styre samt tage ansvar for vores land. Demokratiet skal i sin styreform værne om mindretallet samt flertallets politiske styring af landet. Det demokrati, der er vores grundlag, er vores nationale identitet

Landsstyret pålægges at rette henvendelse til den danske stat med anmordning om hjælp til at hjælpe børnene i Tasiilaq og resten i Grønland

Atassut
Demokraterne
Inuit Ataqatigiit
Patii Naleraq
Samarbejdspartiet
Onsdag d. 22. maj 2019

Det kan ikke accepteres at landets regering ignorerer behovet for hjælp og vurderer det som unødvendigt, når de forkaster anmodningen, og vi synes, at det er uansvarlig regeringsførelse. Børnene i samfundet lider meget, og selvom det dokumenteres at de er hårdt belastet, afviser Naalakkersuisut at de skal hjælpes, og det kan vi ikke acceptere, og vi vil henvise til at dem der har er klar til at hjælpe snarest skal involveres

Inuit Ataqatigiits ordførertale til 1. behandling af forslag til finanslov 2019

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 4. oktober 2018

Vi har fået at vide at Kalaallit Airport A/S som ejes af landets befolkning, først får provenu af investeringerne efter gælden er betalt fuldt ud, også at landskassen først får nytte af investeringerne hvis Kalaallit Airport A/S får overskud. Vi ønsker derfor at Naalakkersuisut forinden beslutningen om lufthavnspakken bliver truffet forklarer overfor Inatsisartut og ikke mindst overfor befolkningen hvad Naalakkersuisut forstår ved, at forklaringen om at rentabiliteten er til stede

Infrastrukturen skal ændres – Et mere fornuftigt udspil

Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 13. september 2018

Kommuneqarfik Sermersooq er klar, og vores land er klar. Vi anerkender, at Nuuk i høj grad er lokomotiv for resten af landet. Vi skal skabe indtægter fra anlæggelsen af en 2200m bane i Nuuk, også så vi kan bruge overskuddet herfra til at forbedre trafikforholdene i resten af landet. Grønland har brug for et Nuuk i vækst

Nye skridt i gensidig respekt

Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 31. december 2016

Vi er nødt til at forholde os til, at vi som et folk er få mennesker. Vi har brug for alle kræfter. Vi skal ikke støde vores medmennesker bort eller opildne til splittelse på baggrund af vores forskelligheder.

Ny koalitionsaftale 2016-2018

Inuit Ataqatigiit
Partii Naleraq
Siumut
Mandag d. 7. november 2016

Grønland er uigenkaldeligt på vej mod selvstændighed og denne proces kræver ikke alene politisk stabilitet, men også national samling. Parterne er enige om at fremføre forslag til ny forfatning ved udgangen af denne valgperiode.

Ordførerindlæg fra IA fra gårsdagens debat om uran

Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 11. november 2015

Vi har fra Inuit Ataqatigiit ellers foreslået, at disse punkter behandles særskilt og udsættes. Det er omfattende konventioner og meget forskelligartede konventioner som fortjener behandling hver for sig. Vi vil i dette ordførerindlæg gøre vores bedste for at behandle emnet overordnet og punkterne hver for sig.

Landsstyret har hjulpet hinanden med vennetjenester for 40 mio. kr

Inuit Ataqatigiit
Partii Naleraq
Onsdag d. 28. oktober 2015

Det er utroligt at en koalition som har til hensigt at genskabe en tillid til styret, og som har lovet at rydde op, har vendt sig på en tallerken. Specielt Demokraterne har helt mistet deres identitet for at kunne fastholde den politiske magt

Inuit Ataqatigiit’s økonomi er sund

Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 26. juni 2015

Vi fortsætter den stramme økonomistyring og forventer at komme ud af 2015 med et overskud, således at vi kan skære endnu en portion af gælden væk. Det er partiledelsens mål at IA er gældfrit i 2019.

Grønlands frie stemme

Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 28. maj 2015

Det er slet ikke ligegyldigt, hvem der repræsenterer Grønland i Danmark. Det er faktisk temmelig vigtigt. For det handler om Grønlands fremtid. Det handler om os grønlændere

Inuit Ataqatigiits ordførerindlæg til 3. og sidste behandling af finansloven

Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 13. maj 2015

I bygderne ved Tasiilaq viser de seneste tal, at der er 12 førtidspensionister i Sermiligaaq, 22 i Kulusuk og 16 i Kuummiut. Hvordan skal vi inden året er omme skabe jobs til dem? Vi kan godt forstå, at der er borgere der er bekymrede og føler sig usikre.

100 dage uden retning

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 16. april 2015

Inuit Ataqatigiit kan ikke acceptere, at landskassen bruges til uberettigede fyringer eller til et økonomisk ”plaster på såret”, når der sker afskedigelse uden officiel forklaring. Det skaber myter og uro i administrationen, og det er ikke den type historier vi ønsker at forbinde med den offentlige administration

Den økonomiske politik skal føre mod øget lighed

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 15. april 2015

Vi lover ikke til højre og venstre og sætter ikke folk en masse goder i sigte som vi ikke kan indfri, men vi bestræber os på at få dem til at forstå, at vi som medansvarlige alle skal være med til at løfte byrden og højne demokratiet. Vores økonomiske formåen vil være afgørende for at opnå selvstændighed

Med grundlov skal vi land bygge

Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 20. marts 2015

Disse års pressede økonomi stiller os i en situation, hvor vores evne til at prioritere og tage ansvarlige valg sættes på prøve. Det er nu vi skal vise, at vores evne til at sikre at der er mad på bordet, også når frosten sætter ind og jagtbyttet udebliver

Forslag til finanslov 2015 - Inuit Ataqatigiits kommentarer

Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 11. marts 2015

At rette op på økonomien kræver at vi har en fælles forståelse for udgangspunktet, og det ser ud til at vi har nærmet os hinanden på dette område i højere grad end tidligere.

Servicekontrakter er for skiftende på sigt

Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 21. februar 2015

Inuit Ataqatigiit mener, der er et udbredt behov for at gennemgå forsvarsaftalerne med henblik på at vurdere deres relevans i dag. Derefter skal man indlede genforhandlinger som opdaterer aftalegrundlaget og skærper det udbytte Grønland skal have ved at lægge hus til amerikanernes tilstedeværelse

Landsstyret har tabt servicekontrakten på gulvet

Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 16. januar 2015

Fra Inuit Ataqatigiit vil vi rigtig gerne støtte kravet om kompensation eller husleje, men vi er nødt til først at vide, om landsstyret til fulde har levet op til sit ansvar i sagsprocessen. Det mangler vi fortsat at få afklaret

Reaktion på landsstyrets nytårstale: Uligheden vil fortsætte

Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 3. januar 2015

Vi er for eksempel overraskede over at landsstyret allerede har besluttet sig for en række infrastrukturprojekter uden om Landstinget og uden om oppositionen.

Offentliggørelse af rapporten

Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 31. december 2014

Aleqa Hammond skal betale for ferieudgifter i Paris og Island. Kuupik Kleist bør snarest få sit udestående ud af verden. Anthon Frederiksen skal betale for de rejser, som var private.

Inuit Ataqtigiits landstingsgruppe er i gang med arbejdet

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 18. december 2014

I forbindelse med den konstituerende samling har vi ellers foreslået koalitionspartierne, at man spredte magten i Landstinget ved at give nogle af formandsposterne eller næstformandsposterne i udvalgene til oppositionen. Det er ikke første gang IA foreslår dette. Dengang vi var det største parti tilbød vi formandsposter til oppositionen, hvilket de afslog.

Inuit Ataqatigiits udtalelse i forbindelse med Arbejdernes Internationale kampdag den 1. maj

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 3. maj 2014

Selv om vi både har store udfordringer og en stor arbejdsløshed, vil jeg på vegne af IA rette en særlig tak til både arbejdsgivere og arbejdstagere. Hvis ikke det var for Jeres store indsats, vil vore problemer i dag have været endnu større.

Sagen om juridisk faderløse handler også om forsoning

Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 9. april 2014

Netop en sag som juridisk faderløse er et håndgribeligt eksempel på, at der i vores historie ligger forhold, som skal bearbejdes. Det handler om forsoning.

Mere gennemsigtighed nødvendigt

Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 9. april 2014

Grønland skal sikre en så høj grad af gennemsigtighed i vores udvikling af råstof- og mineindustrien og i forvaltningen af for eksempel fiskeriet. En tiltrædelse af konventionen mod korruption vil være et rigtig godt skridt i den rigtige retning.

IA er fortsat imod udvinding og eksport af uran

Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 15. februar 2014

Inuit Ataqatigiit har ikke ændret holdning. Vi står fast på vores ønske om en landsomfattende oplysningskampagne efterfulgt af en folkeafstemning om spørgsmålet – før der evt. kan udstedes licenser til uranudvinding.

Akulliit Deklaration

Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 8. juli 2013

Vi vil minde om, at 75 procent af stemmerne i 2008 stemte for Selvstyre, og vi finder det utrolig pinligt at formanden for landsstyret, der skal arbejde for hele befolkningen, i et engelsksproget interview direkte vildleder de engelsksprogede lyttere.

For at nå målet, må man kende vejen

Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 4. april 2013

Inuit Ataqatigiit finder det bekymrende og tankevækkende, at landets økonomiske udvikling i koalitionsaftalen kun er beskrevet i fire sætninger. Ikke en eneste gang nævnes vores pressede økonomi og ikke en eneste gang nævnes den udvikling, der i de kommende år betyder flere udgifter og færre indtægter, hvis ikke vi gennemfører reformer og opstarter ny industri.

Et nødvendigt arbejde skal færdiggøres

Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 29. maj 2012

Inuit Ataqatigiit arbejder for og vil altid arbejde at fiskeriet er under stadig udvikling til gavn for fiskerne og samfundet. Fiskerne skal sikres at kunne planlægge deres fiskeri hele året.

Uddybning i forhold til uddannelsesstrategien

Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 24. maj 2012

Inuit Ataqatigiit vil gerne mane eventuelle misforståelser i jorden og præcisere, at vi er imod den opsplitning af Universitetet i to separate dele, som det foreslås i landsstyrets uddannelsesstrategi.
Tilknyttede tekster:

Erhvervsudvikling under ansvar

Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 22. april 2012

I forbindelse med den aktuelle debat om ansættelsesvilkår i forhold til storskalaprojekter, mener Inuit Ataqatigiit, at forhandlinger vedrørende ansættelsesvilkår for den udefra-kommende arbejdskraft bør varetages af de involverede parter på arbejdsmarkedet.

Grønlands råstoffer i et udenrigspolitisk perspektiv

Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 2. april 2012

Inuit Ataqatigiit i Folketinget vil med denne konference sætte fokus på, hvilke udenrigspolitiske muligheder og udfordringer råstofudvikling skaber for de Arktiske stater – og i særdeleshed for Rigsfællesskabet.

Usmagelig vildledning af befolkningen

Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 14. november 2011

Det er nemt at forestille sig hvorledes investeringslysten vil forme sig, hvis vi ensidigt begynder at lave om på de aftaler, vi allerede har indgået. På trods af det indlysende svar på dette, påstår oppositionen hårdnakket realiteten af at kunne skaffe 1,3 mia. kroner i overslagsårene, dette på trods af det meget væsentlige og reelle risiko for at afbrudte aftaler meget vel vil ende i ingen indtægter.

Indlæg til landsstyreformandens åbningstale

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 21. september 2011

Vi er i besiddelse af den nødvendige viden der skal til for at sikre fornyelse, og vi ved hvordan vi skal implementere den. Vi er også nået til valgperiodens midte, og i Inuit Ataqatigiit er vi glade for, at landsstyret har indhentet og formidlet den nødvendige viden om vores samfund til Landstinget. Vi har nu det rette og præcise værktøj, til at nå det mål som vi har sat os for.

Hvem peger vi på?

Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 6. september 2011

Vi mener at det giver bedst mening at stå sammen med andre nordatlantiske mandater, fremfor at slutte os til et dansk parti eller stå alene. På den måde er vi ikke forpligtet til at afstemme sager med et bestemt parti, men kan have en selvstændig og uafhængig politik. En anden fordel ved at være en gruppe med et fælles sekretariat er, at man i højere grad har mulighed for at tage fælles større initiativer til f.eks. konferencer, undersøgelser og publikationer om Grønland og Færøerne.

For frihed og fremtid

Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 25. juni 2011

Selvstændighed – er vores overordnede mål. I anerkendelsen af, at frihed kræver ansvar, arbejder vi aktivt for reel såvel som formel uafhængighed af Danmark.

Åbent brev til KNR Radioavisens redaktører

Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 25. marts 2011

Nu er det så på sin plads at understrege over for pressen, at der rent faktisk er tredeling af magten i Grønland. Det betyder, at landsstyret har fået et mandat af Landstingett. Det er Landstinget i sidste ende, der afgør hvad der skal ske i Grønland.

Hvordan forestiller du dig fremtidens velfærd og skatteforhold

Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 15. december 2010

Da skatte og velfærdskomissionen fremlagde deres delrapport, kunne man læse, at selv familier med fast arbejde, havde det meget svært ved at få økonomien til hænge sammen. Indtægten var ganske enkelt for lille til at kunne dække for alle leve omkostningerne.

Det er vores fælles ejendom, derfor tilfalder nytten os alle

Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 29. september 2010

Inuit Ataqatigiit mener at store projekter uanset geografisk placering skal komme alle borgere til gode. F. eks. Ved en eventuel realisering af Alcoa projektet uden en opdatering af skatteloven, så vil samfundet, der vil have investeret 66 mio. kroner i perioden 2011 til 2014 stå uden de modsvarende indtægter. Qeqqata Kommunea vil stå med broderparten af indtægterne. Inuit Ataqatigiit arbejder for at samfundets ressourcer fordels til gavn for alle i samfundet.

Indlæg af Inuit Ataqatigiit i debatten om landsstyreformandens åbningstale

Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 22. september 2010

Vi ved godt, at det engang imellem kan være fristende at tage udgangspunkt i de nemmeste og populære beslutningsgrundlag. Forhastede og ugennemtænkte beslutninger er utroværdige og dem vil vi for alt i verden gerne undgå, da vores lyst til velunderbyggede beslutninger, stemmer overens med vore politiske visioner.

Qoornoq Deklaration

Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 5. august 2010

Ved sommermødet havde Inuit Ataqatigiit valgt at sætte særligt fokus på følgende emner: skatte- og Velfærdskommissionens arbejde, samspillet mellem Selvstyret og Kommunerne, aluminium/Alcoa, og endelig uranspørgsmålet.

International frihavn

Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 27. maj 2009

Selvom vi i Grønland skal være vores globale medansvar bevidst og gøre alt for at reducere udledningen af CO2, skal vi heller ikke være blinde for, at udviklingen åbner nye erhvervsmuligheder. Med de stigende temperaturer reduceres isdækket i nordkalotten for hvert år der går og om ikke lang tid vil det være relavant at åbne Nordvestpassagen for godstrafik .

Inuit Ataqatigiit foreslår nedsættelse af skattekommission

Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 14. maj 2009

Efter de seneste ændringer i det danske skattesystem er det dog et faktum at nuværende skattesystem har en uheldig indflydelse for rekruttering af personale til både undervisnings- og sundhedssektoren i Grønland. Denne personalegruppe af mellemindkomstgruppen er nu således hårdere beskattet end deres kollegaer i Danmark.

Samarbejdsklimaet Landsstyrepartierne imellem bør drøftes på ny

Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 10. november 1999

Befolkningen bør vide at det Siumutparti der normalt bryster sig af at være hjemmestyrets vugge og retmæssige ejer, i dag fremstår splittet og uden en egentlig gruppedisciplin og ledelse.

Aftale ved etablering af landsstyrekoalitionen

Inuit Ataqatigiit
Siumut
Mandag d. 22. februar 1999

Politisk aftale mellem Siumut og Inuti Ataqatigiit 2. februar 1999.