Qoornoq Deklaration

Ved sommermødet havde Inuit Ataqatigiit valgt at sætte særligt fokus på følgende emner: skatte- og Velfærdskommissionens arbejde, samspillet mellem Selvstyret og Kommunerne, aluminium/Alcoa, og endelig uranspørgsmålet.

Torsdag d. 5. august 2010
Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Politik.

Inuit Ataqatigiit har afholdt sommermøde i Qoornoq den 30. juli til 1.august, 2010. Ved mødet deltog medlemmer af landsstyret, Landstinget, Storkommunerne, hovedbestyrelsen samt flere interesserede.

Ved sommermødet havde Inuit Ataqatigiit valgt at sætte særligt fokus på følgende emner: skatte- og Velfærdskommissionens arbejde, samspillet mellem Selvstyret og Kommunerne, aluminium/Alcoa, og endelig uranspørgsmålet.
  1. Inuit Ataqatigiit fastholder en nul-tolerance overfor uran og andre radioaktive stoffer. Vi er af den opfattelse, at udnyttelse af vores ikke levende ressourcer skal ske i respekt for miljøet og mennesket. Det er vores opfattelse, at det vil være uansvarligt at ophæve nul-tolerance. Det er yderst vigtigt at pointere, at der findes mineralefterforskning, der ikke inkluderer uran. Der er på nuværende tidspunkt udstedt 93 licenser til mineralefterforskning, mens der kun er 3 efterforskninger, der inkluderer uran. Det er således en udbredt misforståelse, at nul-tolerance og mineralefterforskning står i kontrast til hinanden. Det er vigtigt at understrege, at spørgsmålet om uran ikke er lokalt anliggende for Sydgrønland, men derimod et nationalt anliggende og dermed angår alle borgere. Inuit Ataqatigiit ligger fortsat vægt på objektiv oplysning samt information til borgerne – uden forudindtagede holdninger.
  2. Hvad angår udnyttelse af landets ikke levende ressourcer kræver vi, at adskille miljørådgivning og miljøforvaltning fra økonomisk forvaltning af landets råstoffer.
  3. Inuit Ataqatigiit ser, med udgangspunkt i skatte- og velfærdskommissions diskussionsoplæg, at det er nødvendigt at revurdere og reformere vores skatte- og afgiftssystem, for at skabe velfærd for alle.
    Inuit Ataqatigiit vil benytte tiden frem til den endelige rapport fra kommissionen udkommer i februar 2010, til at øge kendskabet til kerneområderne i kommissionens diskussionsoplæg, skabe dialog med befolkningen og pege på forandringsmuligheder. Vi vil særligt sætte fokus på: hvordan tilretter vi velfærdssamfundets ordninger målrettet, hvordan sikrer vi os at der er incitament til at arbejde, hvordan forbedrer og effektiviserer vi vores uddannelsesindsats, hvordan skaber vi en gennemskuelig og fokuseret boligpolitik og hvordan sikrer vi os, at der bliver råd til velfærd i fremtiden.
  4. Inuit Ataqatigiit erfarer, at der fortsat er uafklarede spørgsmål i forhold til evt. kommende aftaler med Alcoa. Vi har forståelse for ønsket om en snarlig afklaring med hensyn til Alcoa, men Inuit Ataqatigiit vil tage velovervejede beslutninger, der bygger på optimal viden og borgerinddragelse. Når der er tale om så store beslutninger, der har samfundsmæssige konsekvenser der rækker langt ud i fremtiden, må man bruge den nødvendige tid. Det skylder vi de kommende generationer. Særlig ønsker Inuit Ataqatigiit flere undersøgelse og større viden om det sociale og kulturelle aspekt i forhold til projektet. Inuit Ataqatigiit betragter et evt. Alcoa projekt som et nationalt anliggende og ikke et kommunalt projekt. Af samme grund skal evt. indtægter fordeles landsmæssigt og mellem de fire kommuner. Dertil er det nødvendigt at analysere og forholde sig til de afsmittende effekter et evt. Alcoa-projekt vil have på de kommuner, der ikke huser Alcoa.
  5. Sommermødet opfordrer landsstyret og kommunerne til i fællesskab at udarbejde en realistisk køreplan for implementeringen af kommunalreformen. Alle folkevalgte har uanset parti, en fælles opgave i at udvikle det grønlandske samfund og demokratiet
    Inuit Ataqatigiit ser med stor forventning frem til KANUKOKA's extraordinære delegeretmøde i oktober, hvor KANUKOKA's fremtid og struktur skal afgøres. Der er et helt udtalt behov for at samarbejdet mellem kommunerne og landsstyret styrkes, og at sættes stærkere fokus på befolkningens levevilkår og beskæftigelsesmuligheder.