Åbent brev til KNR Radioavisens redaktører

Nu er det så på sin plads at understrege over for pressen, at der rent faktisk er tredeling af magten i Grønland. Det betyder, at landsstyret har fået et mandat af Landstingett. Det er Landstinget i sidste ende, der afgør hvad der skal ske i Grønland.

Fredag d. 25. marts 2011
Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Journalistik, Pressens vilkår, Samfundsforhold, Selvstyre.

Middagsradioavisen den 24. marts bød på den absolutte vinder i ensidig journalistik, og dette blev ganske ukritisk leveret til landets lyttere.

Det er for os uforståeligt at dette såkaldte indslag er sluppet igennem redaktørernes ellers årvågne blik.

Indslaget handler om Air Icelandaftalen og der er tale om en “rundspørge”, hvor KNR spørger Landstingets medlemmer, hvad de mener om Maliina Abelsen seneste udmelding om aftalen. I indslaget påstås det, at der er talt med 15 af tingets 31 medlemmer. I et, i iøvrigt ikke modsagt interview, hænges landsstyret ud af oppositionen. Uden nogle former for detaljer får lytterne at vide, at det sandelig er for galt at landsstyret uden respekt for Landstinget gør som de har lyst. Indslaget er ren mikrofonholderi.

Nu er det så på sin plads at understrege over for pressen, at der rent faktisk er tredeling af magten i Grønland. Det betyder, at landsstyret har fået et mandat af Landstingett. Det er Landstinget i sidste ende, der afgør hvad der skal ske i Grønland.

Selvom indslaget egentlig ikke berettiger til mere tidsspilde, skal det præciseres at Maliina Abelsen offentligjorde sin beslutning om at beholde Air Iceland aftalen den 21. marts , og ikke i forgårs (den 23.marts) som det blev sagt i den grønlandske radioavis.