Grønlands råstoffer i et udenrigspolitisk perspektiv

Inuit Ataqatigiit i Folketinget vil med denne konference sætte fokus på, hvilke udenrigspolitiske muligheder og udfordringer råstofudvikling skaber for de Arktiske stater – og i særdeleshed for Rigsfællesskabet.

Mandag d. 2. april 2012
Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Arktis, Rigsfællesskab og selvstyre, Råstoffer.

Inuit Ataqatigiit Folketingimi afholder den 2. maj 2012 en konference med overskriften ”Råstoffer i Arktis - de udenrigspolitiske udfordringer”. Med konferencen ønsker Sara Olsvig, IA en debat om, hvad råstofferne betyder for Rigsfællesskabets udenrigspolitik. Konferencen afholdes i Folketingets Fællessal og både grønlandske og danske politikere er inviteret til at deltage.

Råstofudvinding, sjældne jordarter, mega-industri, nye sejlruter og miljømæssige udfordringer. Sammenlagt har udviklingen i Arktis været flittigt iscenesat i både nationale og internationale sammenhænge. Inuit Ataqatigiit i Folketinget vil med denne konference sætte fokus på, hvilke udenrigspolitiske muligheder og udfordringer råstofudvikling skaber for de Arktiske stater – og i særdeleshed for Rigsfællesskabet.

”Vores råstoffer, uanset om vi vælger at udvinde dem eller at lade dem ligge, skaber nye udfordringer og muligheder på det udenrigspolitiske plan, derfor mener jeg det er vigtigt, at denne debat inkluderer både grønlandske og danske politikere. Ved at afholde konferencen får vi forhåbentligt tilføjet et helt nødvendigt udenrigspolitisk perspektiv til vores debat om råstofferne”, siger Sara Olsvig, IA’s folketingsmedlem.

At udviklingen i Arktis rækker udover Rigsfællesskabets grænser ses tydeligt af den interesse der er fra andre dele af verden. EU, Kina og Singapore har søgt om observatørstatus i Arktisk Råd, der afholdes stadig flere konferencer om Arktis i ikke-arktiske egne, og miljøorganisationer følger tæt med i arktiske råstofaktiviteter.

Inuit Ataqatigiit i Folketinget ønsker en debat om samspillet mellem råstoffer, udenrigspolitik, samt forsvar og sikkerhed i Arktis, og om hvordan denne udvikling skal håndteres Grønland og Danmark imellem.

”Der er ingen tvivl om, at der også i Folketingets udvalg er stor interesse for det arktiske, og særligt for råstofferne. Grønland hjemtog i 2010 råstofområdet, mens forsvars- og sikkerhedspolitikken fortsat er under dansk suverænitet. Det er vigtigt for mig, at bygge en bro mellem grønlandske og danske politikere, så vi får en fælles forståelse af råstoffernes betydning for udenrigspolitikken”, siger Sara Olsvig.

Professor, geolog Minik Rosing er inviteret til at åbne konferencen, mens repræsentanter fra Landstinget, Dansk Industri, Danmarks Miljøundersøgelser, Forsvarsakademiet, EU’s Arctic Forum samt landsstyret og Udenrigsministeriet er blandt de inviterede oplægsholdere. Derudover er flere af Folketingets og Landstingets udvalg inviteret til at deltage i paneldebatten under konferencen.

Det endelige program for konferencen samt informationer om tilmelding m.v. vil være klar efter påske.