Uddybning i forhold til uddannelsesstrategien

Inuit Ataqatigiit vil gerne mane eventuelle misforståelser i jorden og præcisere, at vi er imod den opsplitning af Universitetet i to separate dele, som det foreslås i landsstyrets uddannelsesstrategi.

Torsdag d. 24. maj 2012
Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Forårssamling 2012, Uddannelse.

Inuit Ataqatigiit vil gerne mane eventuelle misforståelser i jorden og præcisere, at vi er imod den opsplitning af Universitetet i to separate dele, som det foreslås i landsstyrets uddannelsesstrategi, der blev debatteret i Landstinget tirsdag. Inuit Ataqatigiit ønsker, at man ser på Ilisimatusarfik som en helhed, idet vi ikke mener, at der er grundlag for to selvstændige universiteter her i landet. Tendensen bør i stedet gå imod at skabe samarbejde, synergi og større faglige miljøer.

Vi opfordrer bestyrelsen og ledelsen på ilisimatusarfik til at vurdere om der kan skabes en større indre sammenhæng på universitet således, at studerende ved bacheloruddannelserne kan overgå til kandidatuddannelserne eller få meritoverført enkelte fag. Dette vil vi også foreslå i forhold til studerende der ønsker at skifte fra en studieretning til en anden. Formålet med dette er ikke at gå på kompromis med fagligeheden eller kvaliteten af uddannelserne, men sikre et større samarbejde og en større synergi, som også var en af hovedtankerne bag sammenlægningen i sin tid. Inuit Ataqatigiit vil ikke på forhånd afvise, at der kan ske reformer på enkelte uddannelsesretninger. Det er kun naturligt at uddannelser forandrer sig eller opstår over tid. Denne fleksibilitet og tilpasningsevne må vi fastholde, naturligvis i et tæt samarbejde med relevante parter.

Blandt disse kan det dreje sig om teologiuddannelsen i Ilimmarfik. Vi har stor præstemangel i landet og for at løse problemet, er vi nødt til at etablere en egentlig præsteuddannelse i Grønland. Inuit Ataqatigiit ønsker, at uddannelsen skal have rod I Grønland, og skal udvikles efter samfundets behov. Den nødvendige opgave bør løftes i et tæt samarbejde mellem kirken, Ilisimatusarfik og af Departementet for Uddannelse. Målet for arbejdet bør være, at der uddannes flere præster i forhold til i dag, og at uddannelsen skal kunne give merit til andre uddannelser herunder fx en teologiuddannelse.

Læs også
Redegørelse om landsstyrets uddannelsesstrategi april 2012