Et nødvendigt arbejde skal færdiggøres

Inuit Ataqatigiit arbejder for og vil altid arbejde at fiskeriet er under stadig udvikling til gavn for fiskerne og samfundet. Fiskerne skal sikres at kunne planlægge deres fiskeri hele året.

Tirsdag d. 29. maj 2012
Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Fiskeri.

Inuit Ataqatigiit arbejder for og vil altid arbejde at fiskeriet er under stadig udvikling til gavn for fiskerne og samfundet. Fiskerne skal sikres at kunne planlægge deres fiskeri hele året.

Ane Hansen, landsstyremedlem for fiskeri fortæller om de nye regler: den 6. februar kom der to nye bekendtgørelser. Den ene handler om kystnært fiskeri efter hellefisk. Ifølge den vil kvoterne blive sat ud fra de seneste tre års indhandlinger. Den anden bekendtgørelse handler om tildeling af licenser til kvoterne. Der kan gives licenser til enten enkeltpersoner eller selskaber. Hvis man har en licens til en båd, der er længere end seks meter, så kan man ikke også få licenser til mindre både.

På trods af hele lovkomplekset der kører over flere etaper endnu ikke er færdiggjort, er arbejdet med at gøre tilværelsen som fisker i gang, og den bliver gjort færdig. Resultatet bliver en lettelse for fiskerne, familierne, produktionsstederne og for fiskebestandene.

Vi har ikke tænkt os at gentage oppositionens ytringer, i det ofte tilspidsede debatsituationer, men da det er vigtigt at understrege rigtigheden af lovarbejdet skal følgende citater medtages som en afslutning.

Grønlands Erhvervsudviklingsråd skønner, at der kan frigøres minimum 1.000 personer fra fiskeri og fiskeindustri. Gennem en sådan effektivisering får de der bliver tilbage i erhvervet også mulighed for en højere indtjening. Skrev Aleqa Hammond i Politisk Økonomisk Beretning for 2008 om den nødvendige ændring i fiskeribranchen.

Således blev hellefiskefiskernes vilkår bragt op som et politisk emne, der skal løses for første gang. Fiskerikommissionens anbefalinger blev også citeret i den efterfølgende Politisk Økonomisk Beretning denne gang af Per Berthelsen.