Mere gennemsigtighed nødvendigt

Grønland skal sikre en så høj grad af gennemsigtighed i vores udvikling af råstof- og mineindustrien og i forvaltningen af for eksempel fiskeriet. En tiltrædelse af konventionen mod korruption vil være et rigtig godt skridt i den rigtige retning.

Onsdag d. 9. april 2014
Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit    
Emnekreds: Internationale konventioner, Kammerateri, Korruption.

Onsdag i denne uge førstebehandler Landstinget Inuit Ataqatigiits forslag om, at Grønland skal tilslutte sig FN’s konvention imod korruption.

”Bekæmpelse af korruption er et af de centrale elementer i et moderne retssamfund. Korruption kan opstå i alle erhverv. Vi skal derfor have en åben og fordomsfri debat om de interessekonflikter der kan opstå for politikere og andre”, siger forslagsstiller Sara Olsvig.

FN’s konvention mod korruption er et af de instrumenter et land kan tilslutte sig for at sikre en reel implementering af bekæmpelse af korruption. Grønland har endnu ikke tiltrådt konventionen, dette til trods for, at Danmark ratificerede konventionen i 2006. Denne ratifikation skete nemlig med en territorial undtagelse for Grønland og Færøerne.

”Vi mener at Grønland skal sikre en så høj grad af gennemsigtighed i vores udvikling af råstof- og mineindustrien og i forvaltningen af for eksempel fiskeriet. En tiltrædelse af konventionen mod korruption vil være et rigtig godt skridt i den rigtige retning. Derfor fremsætter jeg dette forslag og håber, at de øvrige partier i Landstinget vil tage godt imod forslaget”, siger Sara Olsvig.