Offentliggørelse af rapporten

Aleqa Hammond skal betale for ferieudgifter i Paris og Island.
Kuupik Kleist bør snarest få sit udestående ud af verden.
Anthon Frederiksen skal betale for de rejser, som var private.

Onsdag d. 31. december 2014
Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Landskassen, Landsstyret, Love og konventioner.

IA glad for at rapporten endeligt er offentliggjort. Vi ser frem til at landsstyrett får tid til at kommentere på rapporten, som ønsket fra Revisionsudvalget.

Det er IA´s holdning at arbejdet endnu ikke er færdiggjort. Vi mener følgende bør ske, som Deloitte anbefaler:
  • Aleqa Hammond skal betale for ferieudgifter i Paris og Island
  • Kuupik Kleist bør snarest få sit udestående ud af verden
  • Anthon Frederiksen skal betale for de rejser, som var private

Vi skal bemærke, hvis Steen Lynge var forsat som landsstyremedlem, ville vi have stillet ham et mistilidsvotum på baggrund af hans uretmæssige brug ag Landskassens midler

Det er vigtig for tilliden, at denne sag afsluttes,at vi tager ved lære af den og styrker kontrollen og at de enkelte står til ansvar. Både af hensyn til politikernes generelle anseelse, af hensyn til Landskassen og af respekt overfor samfundet