Indsigt: Politikerne må forholde sig til ventelisterne

Politikerne må forholde sig til ventelisterne

I dag venter 1.500 mennesker på at komme i behandling i det grønlandske sundhedsvæsen, mens 4.500 venter på at blive tilset af en speciallæge.

Fredag d. 30. august 2002
Irene Jeppson
Emnekreds: Politik, Sundhedsvæsenet.

- Politikerne må forholde sig til den stigende venteliste og om sundhedsvæsenet skal have tilført flere penge, siger direktør i Sundhedsvæsenet, Jørgen Dreyer.
I dag venter 1.500 mennesker på at komme i behandling, mens 4.500 venter på at blive tilset af en speciallæge.
- Vi kan fortælle politikerne, hvor mange der venter, og hvor lang tid de har ventet. Men det bliver ventelisten jo ikke fjernet af.

- Derfor må politikerne forholde sig til, om man skal skrue ned andre steder, eller om man ønsker at tilføre flere penge til sundhedsvæsenet, så vi kan få fjernet noget af ventelisten.
Ifølge koalitionsaftalen mellem Siumut og Atassut, som blev underskrevet den 7. december 2001 står det klart og tydeligt under punktet: sundhedsvæsenet "Endvidere er det nye landsstyre enige om, at øge tiltag for at reducere ventelisterne indenfor sundhedsvæsenet.".

Hvis politikerne beslutter sig for, at ventelisten skal ned på nul, hvad vil det i så fald gå ud over?
- Hvis vi ikke får tilført flere penge, så må man blandt andet lukke alt forebyggelse.

- Et andet sted man kan forestille sig at spare er på tandområdet. Men det er jo ikke rimeligt, for det går jo bare ud over nogle andre områder.

- Hvis du trykker et sted, så går det ud over et andet sted, siger Jørgen Dreyer.


Større tilgang
Tilgangen til ventelisten er i dag en smule større end afgangen til ventelisten. Ventelisten bliver længere og længere og kurven er ganske stigende.
- Vi opererer patienter hver dag på Dronning Ingrids Hospital.

- Hvis vi eksempelvis siger, at der bliver opereret 10 patienter om ugen, men hvor tilgangen er 12, så er der en tilvækst på to patienter.
1.500 mennesker på kysten venter på at blive opereret. De må have det dårligt, mens de venter. Hvordan har du det med, at så mange personer skal gå rundt og ha’ det elendigt?
- Det har jeg det ikke rart med. Man kunne ønske sig, at patienterne kunne komme til noget før, men med den situation vi står i, kan det ikke lade sig gøre.

- Jeg synes ikke, at det er heldigt at man skal vente i så lang tid på en hofte eller knæoperation. Men det er nu altså de rammer politikerne har givet os, at arbejde under.

- Jeg gør hvad jeg kan for at informere politikerne om forholdene, så man kan prioritere anderledes, siger direktør i Sundhedsvæsenet, Jørgen Dreyer.


Ventelisten
  • I dag venter 1.500 mennesker på at komme i behandling i det grønlandske sundhedsvæsen, mens 4.500 venter på at blive tilset af en speciallæge.
  • 789 patienter venter på ortopædkirurgi. Og det kan eksempelvis være fra knæ til hofteoperationer.
  • 312 patienter er skrevet op til en kirurgisk operation - og det er typisk brok, åreknuder, hæmorider eller mave- og tarmproblemer.
  • 285 kvinder venter på gynækologi. Det kan eksempelvis være kikkertundersøgelser eller sterilisation.