Kilde: Jacob Juhl Jensen


Derfor landes der ikke i Pituffik

Jacob Juhl Jensen
Tirsdag d. 26. november 2002

Før der blev indgået aftale med Air Greenland A/S, havde Hjemmestyret i en længere periode forsøgt at få svar på en række spørgsmål til de amerikanske myndigheder omkring benyttelsen af Pituffik efter færdiggørelsen af lufthavnen i Qaanaaq. Blandt andet om der kunne mellemlandes i Pituffik på vej til Qaanaaq. Hjemmestyret har aldrig fået nogle endelige svar på de stillede spørgsmål

Perspektiverende redegørelse

Jacob Juhl Jensen
Fredag d. 20. september 2002

Lad mig afslutningsvis præcisere, at redegørelsen på ingen måde skal betragtes som et endeligt beslutningsgrundlag, som det ellers flere gange kommer til udtryk i dagspressen ... Redegørelsen lægger udelukkende op til, at Landstinget beslutter, om den videre planlægning og undersøgelsesproces skal vedtages eller ej.