Kilde: Jens B. Frederiksen


Nick Nielsen lyver over for befolkningen – og Landstinget

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 7. januar 2014

Demokraterne skal hermed opfordre Formanden for landsstyret til at fyre landsstyremedlem for Kultur Nick Nielsen. Årsagen er, at Nick Nielsen har fundet det nødvendigt at lyve over for både befolkning og Landstinget i sagen om beskæringen af Nationalteatrets budget.

Nytårsudtalelse: Uddannelse er det mest kraftfulde våben, som du kan bruge til at ændre verden

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 2. januar 2014

Det kan godt være, at vi er uenige med koalitionen om en række ting, men det skal ikke forhindre os i at gøre vores bedste for at få sat markante aftryk på den førte politik.

Finansloven er på alle måder et tilbageskridt

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 5. december 2013

Fiskeriets aktører har meget klart meldt ud, at det ikke kan lade sig gøre at gennemføre forsøgsfiskeriet på makrel med de nye afgifter. Demokraterne må derfor konstatere, at den påregnede indtægt er et luftkastel.

Demokraternes ordførerindlæg til 2. behandlingen af Finanslovsforslaget

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 7. november 2013

Vi skal derfor bede landsstyremedlem for Finanser om fremover at holde sig til sandheden. Det er på ingen måde fremmende for samarbejdet med Landstinget, at landsstyremedlem for Finanser har en så lemfældig omgang med sandheden.

Demokraterne vil sikre politisk stabilitet

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 5. november 2013

Demokraterne har i lang tid været trætte af den udtalte blokpolitik, der bliver ført her i landet. Vi ønsker at sende et klart signal til omverdenen om, at Grønland er et land med politisk stabilitet, og at al politik ikke bliver ændret blot fordi magten skifter hænder.

§ 37: Automatisk pensionsberegning

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 4. november 2013

Vil landsstyret overveje at forsimple reglerne om, hvordan man søger om alderspension således, at borgere, der er over 65 år hvert år automatisk vil modtage en beregning over, hvor meget de har ret til at få udbetalt i alderspension?

Oplysningskampagne og folkeafstemning, tak

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 22. oktober 2013

Demokraterne og Inuit Ataqatigiit er bestemt ikke enige om, hvorvidt nultolerancen over for radioaktive stoffer skal ophæves eller ej. Men vi er enige om, at det vigtigste må være, at befolkningen bliver inddraget og hørt. Dette er endnu ikke sket.

§ 37: Forhøjelsen af de kystnære krabbekvoter i Sisimiut og Nuuk-Paamiut

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 16. oktober 2013

Demokraterne er bekymrede over, at landsstyret vælger at overhøre de biologiske anbefalinger for at sikre en bestemt befolkningsgruppe en kortsigtet økonomisk gevinst.

§ 37: Spørgsmål til landsstyret vedrørende ansættelsen af Svend Hardenberg som departementschef

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 8. oktober 2013

Jeg skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at Atassuts formand Gerhardt Petersen ikke er medlem af landsstyret, men kun af Landstinget, mens formanden for Partii Inuit Nikku Olsen blot er en helt almindelig borger.

$37: Svend Hardenbergs redegørelse vedr. hans afgang som energidirektør i Nukissiorfiit

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 3. oktober 2013

På trods af, at Departementschefen har refereret til disse og dermed delvist offentliggjort dem, har han ikke reageret på min opfordring om at offentliggøre alle sagens akter, så borgerne og medlemmerne af Landstinget selv kan bedømme de enkelte sager.

§ 37: Olieboringer i 2014

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 26. september 2013

Den sidste oplysning var noget overraskende, da jeg ikke mindes at have set eller hørt offentlige udmeldinger fra landsstyret om, at der med sikkerhed kommer olieboringer i 2014. Men det kan jo være, at landsstyret har andre oplysninger end mig.

§ 37: Ansættelsesudvalg / Svend Hardenbergs oplysninger

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 23. september 2013

Offentlige myndigheder - og dermed enhver offentligt ansat embedsmand; også departementschefer i Formandens Departement - er som bekendt underlagt sandhedspligt, og må ikke videregive oplysninger, der er urigtige eller vildledende.

Jens B. Frederiksens åbningstale til Landstingets efterårssamling 2013

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 18. september 2013

Vi har oplevet en barnagtig boykot af et vigtigt møde i en international organisation. En boykot, der har skadet Grønlands internationale omdømme. Vi har været igennem en farceagtig ansættelsesprocedure af en pressekoordinator. Vi har oplevet en mærkværdig fyring af en dygtig Departementschef i Departementet for Finanser. Vi har overværet en fyring af Selvstyrets retschef, hvis eneste brøde tilsyneladende var, at han insisterede på at overholde loven. Og vi har vel alle læst den pinagtige advokatundersøgelse, som landsstyret bestilte for at rense sig selv. Endelig har vi fået præsenteret et forslag til Finanslov for 2014 som gør op med det ellers sunde princip om, at der skal være sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Jeg kunne sagtens fortsætte med at opremse en række brudte valgløfter, men det vil jeg ikke bruge mere tid på lige nu.

Vi skal lære af tidligere tiders fejl

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 30. august 2013

Det er desværre sådan, at næsten uanset hvor man kigger hen, vil man kunne få øje på en bolig, der trænger til en kærlig hånd. Det skyldes årtiers forfejlede boligpolitik.

Spørgsmål til landsstyret vedrørende boligpolitikken

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 12. august 2013

Vort samfund kæmper helt generelt med, at vores samlede boligmasse er nedslidt. Det skyldes primært, at vi gennem mange år har undladt at renovere og vedligeholde vores boligmasse. Vores boliger er ganske enkelt blevet vedligeholdt for dårligt.

Rademacher og aktindsigt

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 6. august 2013

Blev Selvstyrets retschef inddraget i vurderingen af, hvorvidt og i hvilket omfang aktindsigtsbegæringen skulle imødekommes, og på hvilket tidspunkt skete dette i givet fald?

Så tager vi den een gang til for Aleqa Hammond

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 18. juli 2013

Til KNR-radioavis udtalte formanden for landsstyret senere, at hun ikke ønskede at kommentere på sagen, da hun havde svaret fyldestgørende på mine spørgsmål. Da dette absolut ikke er korrekt, vil jeg gentage mine spørgsmål. Nu i håb om at der kommer et svar om Formanden for landsstyrets politiske holdning og ikke en eksisterende regelafdækning.

Kammerateri og korruption?

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 28. juni 2013

Den fik ikke for lidt tilbage i 2010. Dengang var Aleqa Hammond oppositionsleder, og hun tordnede mod, at konerne til daværende Formand for landsstyret Kuupik Kleist og daværende medlem af landsstyret for Erhverv og Råstoffer Ove Karl Berthelsen ejede en minerallicens.

Vi skal turde diskutere vores retsvæsen

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 24. juni 2013

Vores voldsrate, vores drabsrate, vores voldtægtsrate og beklageligvis også andre former for kriminalitet ligger alt for højt i forhold til andre lande, vi gerne vil sammenligne os med.

Opfordring: Lad nu pressen passe sit arbejde

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 19. juni 2013

Aleqa Hammond (S) ville ikke debattere med mig i KNR. Hun ville diktere, hvad pressen skulle gøre. Nikku Olsen (PI) var utilfreds med KNR’s dækning af hans 1. maj-tale. Han truede derfor med at skære i KNR’s tilskud

Skyderierne skal stoppes

Demokraterne
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 18. juni 2013

Demokraterne vil på baggrund af de seneste skyderier intensivere kampen for, at skyderi indenfor bebyggede områder bliver omfattet af Kriminalloven. Det vil nemlig betyde, at en gerningsmand vil kunne straffes med eksempelvis anbringelse i anstalt ligesom det vil blive muligt for politiet, at konfiskere gerningsmandens våben.

§37: Aktindsigt

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 11. juni 2013

Reglerne om aktindsigt er helt klare: Den myndighed, der modtager en anmodning om aktindsigt skal hurtigst muligt tage stilling til anmodningen. Er en anmodning om aktindsigt ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget, skal den der har anmodet om aktindsigt underrettes om grunden hertil.

Tag ansvar! Det gør vi

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 3. januar 2013

Jeg har tidligere kaldt den nuværende koalition for den hidtil stærkeste i vort lands historie, og den beskrivelse holder jeg fast i. Koalitionen har været uhyggelig stabil.

Ny rolle for Grønland i de internationale klimaforhandlinger

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 11. december 2012

Nu er vi ikke længere blot tilskuere til forhandlingerne, men vi sidder med, der hvor Grønland har en særlig interesse. Jeg er meget glad for det gode samarbejde, vi har etableret med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, og jeg tror, at vi med dette samarbejde kan opnå gode klimapolitiske resultater de kommende år.

Aleqa – få styr på fakta og stop smædekampagnen!

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 27. november 2012

”Landsstyreformandens kone og landsstyremedlemmet for Råstoffers kone må begge må ellevilde glade, hvis storskalaloven bliver vedtaget hurtigst muligt inden et valg. Alle ved jo, at de to kører et mineselskab. Lad det være sagt.”

Køreplan for ny containerhavn i Nuuk

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 20. november 2012

I løbet af 2013 fremsætter landsstyret et samlet lovforslag for etableringen af havnen. Det bliver dermed Landstinget, der træffer den endelige beslutning om organiseringsform og finansiering af havnen.

Grønland anmoder om territorialt forbehold

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Lørdag d. 3. november 2012

Grønland anmoder om territorialt forbehold. Ingen skal være i tvivl om, at Grønland fortsat ønsker at føre en klimapolitik, der er bæredygtig. Faktum er dog, at en tilslutning til Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode på det nærmeste vil umuliggøre en industriel udvikling.

Tale ved Nordisk Råds møde i Helsinki oktober 2012

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 31. oktober 2012

I Grønland har vi et stort ønske om at tale om løsningerne på de udfordringer, vi har, i stedet for at se dem som uløselige problemer. Vi, der har fået betroet vores politiske hverv af vores landsmænd, har en forpligtelse til at se realiteterne i øjnene og lægge en politik frem, som vi mener peger på nogle løsninger.

Besvarelse af § 37 spørgsmål nr. 2012-234 vedr. boligforhold i Qasigiannguit

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 29. oktober 2012

Jeg kan oplyse, at der foreligger ikke konkrete planer om at renovere boliger i Qasigiannguit. A/S Boligselskabet INI har oplyst, at ”I Qasigiannguit var der ni boliger, der blev opslået til udlejning i slutningen af september. To af dem blev opslået for første gang. De syv andre var genopslag.”

Sammenhold og sproglig udvikling eller intolerance?

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 2. oktober 2012

Jeg oplevede, at der var folk, der ringede til mig og bad mig om at tie stille, hvis jeg ikke kunne finde ud af at tale. Nogle, der bad mig om at holde min kæft, fordi jeg ødelagde det grønlandske sprog. Det kræver noget brede skuldre at fortsætte.

Rigsfællesskabet fortjener respekt

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 23. august 2012

Jeg tvivler stærkt på, at Danmark ville kunne få den samme indflydelse på de bonede gulve i Washington og andre steder, hvis ikke det var for Grønlands strategiske beliggenhed og betydning.

Tingene hænger sammen

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 1. juni 2012

Dette vil medføre, at der bliver frigjort midler til, at landsstyret kan hjælpe dem, der har et reelt behov. Med andre ord kan vi i langt højere grad end i dag kanalisere pengene de rigtige steder hen.

Selvstyret har indgået en ny servicekontrakt om vareforsyning med KNI A/S

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 30. maj 2012

Oprettelsen af KNI A/S’ nye e-handelsportal – pisisa.gl – vil ligeledes føre til et bedre flow af varer gennem butikssystemet. Borgerne vil opleve et større udvalg og et mere differentieret produktsortiment.

Ro på: Boligredegørelsen er velgennemtænkt

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 24. maj 2012

Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) har udtrykt en lettere bekymring over visse del af landsstyrets boligredegørelse. Jeg vil med dette indspark i debatten forsøge at berolige GA.

Boligpolitisk redegørelse 2012

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 14. maj 2012

Befolkningen er blevet vænnet til at bo relativt billigt til leje på grund af store offentlige subsidier. Udover at dårligt vedligeholdte boliger skaber helbredsmæssige problemer for lejerne, medfører det også markante økonomiske udfordringer at rette op på disse forhold.
Tilknyttede tekster:

Grønland vil med i klimaaftale – men ikke for enhver pris

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 29. marts 2012

Det er kort fortalt baggrunden for, at vi i længere tid har forhandlet med Danmark om en samarbejdsaftale på klimaområdet. Vi er tilfredse med, at Danmark har udvist forståelse for vores synspunkter, og vi er glade for, at vi er nået til enighed om rammerne for en samarbejdsaftale.

Byggeri af byhuse i Sisimiut, Ilulissat og Qaqortoq er klar til start

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 27. marts 2012

Tilbudsprocessen i forbindelse med byggeriet har været lang, men den har været værd at vente på. Det er nemlig lykkedes at få kvadratmeterprisen på byggerierne ned.

Langsigtet løsning påkrævet

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 19. marts 2012

Det korte af det lange er, at vi har ca. 6.400 selvstyreejede boliger i hele landet. Heraf er de ca. 4.500 boliger i en tilstand, hvor det hverken ud fra rene økonomiske betragtninger kan betale sig at renovere dem eller vil være politisk forsvarligt. Alt i alt er vores boligmasse i en miserabel tilstand.

Landsstyret går ikke på kompromis

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 15. marts 2012

De seneste dage har medierne haft fokus på parsejlads, og i den forbindelse er der blevet skabt et billede af, at landsstyret og Søfartsstyrelsen ikke arbejder i samme retning. Dette er imidlertid ikke korrekt, da såvel landsstyret som Søfartsstyrelsen har stor interesse i, at sikkerheden til søs er så høj som mulig.

Ja tak til miner

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 13. marts 2012

Siumuts slingrekurs på råstofområdet må og skal stoppe, inden partiet ødelægger vores muligheder. Det er kun få måneder siden, at Siumut ville hente et stort trecifret millionbeløb fra råstofindustrien. Nu må den samme industri ikke engang få de udvindingstilladelser, der skal danne grundlaget for at skabe indtægter til både de investerende selskaber og vores land.

Ingen parsejlads i grønlandske farvande

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 8. marts 2012

Stærke kræfter har gennem et stykke tid forsøgt at få indført regler om konvojsejlads i isfyldte farvande gennem IMO (Den Internationale Maritime Organisation). Turistbranchen frygter, at det vil betyde en stor nedgang i antallet af krydstogtsskibe, hvis sådanne regler bliver indført.

Vort hjem skal være trygt og rart - og ikke mindst egnet som menneskebolig

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 5. marts 2012

Vi kæmper helt generelt med, at vores samlede boligmasse er nedslidt. Det skyldes primært, at vi gennem mange år har undladt at renovere og vedligeholde vores boligmasse.

Regler er ikke til fri fortolkning

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 18. januar 2012

Det er ikke landsstyret - eller for den sags skyld Nukissiorfiit - der beslutter, at det er Narsaq og Qaqortoq, som skal betale for voldgiftssagen. Hvordan energipriserne fastsættes, er bestemt af Landstinget med vedtagelsen af ensprisreformen og finansloven.

Vækst, velfærd, uddannelse og identitet

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 2. januar 2012

Vi modstår den værste finanskrise, skimmelsvamp i boliger og på arbejdspladser, stigende priser på stort set alle de varer vi har brug for og sådan kunne jeg blive ved.

Landsstyret taler sandt

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 28. december 2011

Den bevillingsmæssige hjemmel blev truffet på baggrund af en tekstanmærkning og omfattede udskydelse af opkrævning til planlagt og periodisk vedligehold hos lejerne i Hjemmestyrets udlejningsboliger for i alt 14,2 mio. kr., som er penge som vi fortsat mangler.”

Besvarelse af § 37 spørgsmål vedr. omkostninger til voldgiftssag Qorlortorsuaq

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 22. december 2011

Da det er en verserende sag, vil jeg naturligvis ikke kommentere direkte på voldgiftssagen, eller dens mulige udfald.

Huslejestigninger til skimmelsvamp sættes i bero

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 15. december 2011

Siden Grønland overtog boligområdet i firserne har det båret præg af, at der ikke har været det nødvendige politiske mod til at gøre op med de kunstigt lave huslejer. Man burde allerede dengang have indset, at der skulle opkræves og afsættes mange flere midler til vedligeholdelse.

COP 17: Landstyremedlem taler ved Arktisk Råds event

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 7. december 2011

Landsstyremedlem Jens B. Frederiksen præsenterede Grønlands særlige position i klimaspørgsmålet, hvorefter han deltog i en paneldebat med klimaforskere og repræsentanter fra andre sårbare nationer. Konferencen blev bl.a. overværet af adskillige medlemmer af Folketinget.

Mangel på et offentligt vaskeri i Nanortalik

Anders Olsen, medlem af Landstinget for Siumut
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 2. december 2011

Derfor vil jeg gerne vide hvor meget virkelyst landsstyret har, samt - hvis disse tiltag har deres interesse - hvornår de vil udføre sundhedsforebyggelse og sygdomsbekæmpelse i samfundet

Godt forsøg, Aleqa

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 14. oktober 2011

Det er ikke os, der har gjort noget galt. Det er os, der er blevet snydt. Og vi er blevet snydt et eller andet sted i det danske system. Det er det, der skal undersøges.

Så er det nu, Doris og Sara

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 11. oktober 2011

Derfor tyder alt på, at der ikke kommer en uvildig undersøgelse af CIA-flyvningerne. Det er et eklatant løftebrud fra den røde regering, som støttede en sådan – både da de var opposition og under valgkampen for blot en måned siden. Løftebruddet bør naturligvis også få konsekvenser for de røde partier her i landet, da både IA og nok især Siumut konstant har fortalt om deres gode muligheder for indflydelse på en rød, dansk regering.

§ 37 spørgsmål nr. 2011-144 vedrørende boligstøttehuse i Grønland

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 29. juli 2011

Boligstøtteordningen blev vedtaget ved Boligstøttebekendtgørelsen af 29. juni 1953 med udgangspunkt i Grønlandskommissionens overvejelser om en synlig boligpolitik i Grønland, for at højne boligstandarden og dermed levevilkårene i landet. Formålet var, at flere skulle eje deres egen bolig og at staten hjalp til ved at etablere låneformer, så det kunne lade sig gøre.

Byhuse til Qaqortoq, Sisimiut og Ilulissat

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 29. juli 2011

Jeg har forventning om, at vi kan opnå et licitationsresultat der gør at vi kan gå i gang med byggeriet. Men det er vigtigt for mig at understrege, at høje anlægspriser vil betyde højere husleje og i sidste ende kan det blive svært at udleje boligerne.

Fakta om midler til forundersøgelse af containerhavn i Nuuk

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 11. juli 2011

Finn Karlsen og Aleqa Hammond oplyser i øvrigt, at deres afvisning af ansøgningen blandt andet bunder i, at de ubrugte midler, man ville hente pengene fra, stammede fra anlægsprojekter fra bygder og yderdistrikter, og dette fandt Siumut uacceptabelt.

Mittarfeqarfiit leverer et markant bedre resultat for 2010 og sætter nye mål

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 18. marts 2011

Der gennemført serviceforbedringer, bl.a. den store udvidelse af terminalen i Kangerlussuaq samt forsøg med længere åbningstider i nogle lufthavne til gavn for passagerer og turismeerhvervet. De udvidede åbningstider bliver fra og med 2011 permanente

Skatten ned – arbejdslysten op

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 16. marts 2011

Først og fremmest skal der lyde en stor tak til medlemmerne af Skatte- og Velfærdskommissionen. Det har været en fornøjelse at læse en rapport, der på en velargumenterende måde tager fat på en debat om, hvordan vort samfund skal indrettes i fremtiden. Helt grundlæggende er det vigtigt for Demokraterne at fastslå, at vi i store træk bakker op om anbefalingerne, og vi ser frem til de kommende politiske forhandlinger, der forhåbentlig munder ud i en række bredt funderede forlig.

Nytårstale 2011 – reformer og forandringer er nødvendige

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 3. januar 2011

Bosætningsmønstret – et levn fra kolonitiden. Jeg kommer heller ikke i år uden om at tale om vort bosætningsmønster. Demokraterne er helt på det rene med, at det kommer til at tage mange år at lave om på det meget spredte bosætningsmønster, der er opbygget af vor tidligere kolonimagt. Men det betyder ikke, at vi skal sætte os opgivende hen i et hjørne. Det betyder tværtimod, at vi skal komme i gang med at ændre på det med det samme.

En hyldest til journalistik samarbejde – og den nye ombygning af DIH

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 16. december 2010

Det er fuldstændig korrekt, at der har været en budgetoverskridelse i forbindelse med DIH-udvidelsen. Det er ligeledes fuldstændig korrekt, at det er noget skidt.

Opfordring: Underskriv Qoornoq-aftalen, Siumut

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Lørdag d. 27. november 2010

Qoornoq-aftalen går kort fortalt ud på, at nul-tolerancen over for uran bliver fastholdt indtil videre. Af aftalen fremgår det også, at råstofloven skal tages op til revision i denne valgperiode, og i den forbindelse skal de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser ved en ophævelse af nul-tolerancen belyses.

Sikker sejlads med ny grønlandsk-dansk aftale

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 24. november 2010

Selve aftalen udmønter sig i et kontaktudvalg, der skal sikre en tæt dialog mellem de relevante parter. Tanken er, at man også skaber et proaktivt forum, som kan diskutere fremtidige løsninger for sejlads i det arktiske område.

Der skal også bygges boliger udenfor de 4 største byer

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 17. november 2010

Jeg har netop instrueret min administration om at igangsætte udviklingen af familiehuse, hvor flere generationer kan bo sammen under et tag, siger Medlem af landsstyret for Boliger, Infrastruktur og Trafik Jens B. Frederiksen.

Landsdækkende digitalt TV

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 8. november 2010

Overgangen til digitalt sendenet sker først og fremmest af tekniske årsager. Overgangen gør det muligt at udvide antallet af tv-kanaler fra 1 til 4. Ud over KNR vil seerne således fremover kunne se DR HD, DR K samt DR Ramasjang.

Grønlands forslag om Arktis vedtaget ved Nordisk Ministerråds statsministermøde

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 2. november 2010

Tilslutningen til Grønlands forslag var stor og særligt Norge, Island, Færøerne, Åland og Danmark støttede godt op om Grønlands forslag.

Landsstyremedlem for Boliger svarer borgmesteren

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 27. oktober 2010

Jeg er meget forundret over borgmester Jess Svane’s udtalelse, fordi faktum i denne sag er, at det er Qaasuitsup Kommunia, der har nedprioriteret og skrinlagt sine anlægsprojekter

Midler til anlægsprojekter i bygder og yderdistrikter

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 5. maj 2010

På baggrund af at boligmanglen især i Qaanaaq og Kullorsuaq er så stor, er der godkendt at Qaasuitsup Kommunia tilbydes i alt 12 kommunale byggesæt med mandetimetilskud. Det fordeles med 4 byggesæt til Qaanaaq og 8 byggesæt til Kullorsuaq. Bevillingen hertil udgør 11 mio. kr.

Transportkommissionen arbejder for hele Grønland

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 25. februar 2010

Med hensyn til Transportkommissionens sammensætning kan det oplyses, at medlemmerne er valgt ud fra deres faglighed, så det er sikret, at Transportkommissionen i sin helhed er i besiddelse af en bred vifte af kompetencer i forhold til kommissionens arbejde.

Erstatningsboliger i Qinngorput til Blok P beboere

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 3. februar 2010

Huslejen i de nye boliger forventes at være på ca. 5.150 kr. for 3 rums boligerne og ca. 4.100 kr. for 2 rums boligerne.

Populisterne Rossen og Johansen

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 2. februar 2010

Det er indlysende for enhver, at vi naturligvis ikke skal være repræsenteret i et andet lands parlament, når vi en gang med tiden opnår selvstændighed. Lige så indlysende er det, at så længe vi er en del af Rigsfællesskabet, skal vi naturligvis have medlemmer i Folketinget.

Samarbejdsaftale om boligbyggeri i Sisimiut

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 14. januar 2010

Såfremt aluminiumsprojektet realiseres, vil samarbejdsaftalen udvides med Maniitsoq. I så fald vil boligbehovet blive enormt samtidig med at alle foreløbige undersøgelser tyder på, at ekstern finansiering bliver mulig i Maniitsoq.

Nytårstale: Yes we can - Yes we will – Yes we did it

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 1. januar 2010

Hos Demokraterne skal vi undlade at gøre os kloge på, hvem der var først med udtrykket – blot vil vi konstatere, at det er tyvstjålet fra tegneseriefiguren Byggemand Bob, der altid indleder en opgave med at stille sine kære gravemaskiner følgende spørgsmål: ”Can we do it?”, hvortil gravemaskinerne glade råber ”Yes we can”.

§36-spørgsmål vedrørende nyt elværk i Paamiut

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Tirsdag d. 1. december 2009

Det vil desuden være i strid med licitationslovgivningen at vælge andet end det billigste tilbud. Derfor anser landsstyret det for udelukket i den aktuelle licitation, at næstlaveste tilbud vælges alene med en begrundelse i varetagelse af indenlandske virksomheders tarv.

§36-Svar: Hvilken lovhjemmel har landsstyret benyttet i forbindelse med udformningen af kravene til lejerne i Tuapannguit?

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 30. november 2009

Da A/S Boligselskabet INI har stigende restancer på fraflyttere fra Selvstyrets udlejningsboliger, fordi 3 måneders depositum ikke er tilstrækkeligt til at dække udgifterne i forbindelse med fraflytning, må andelsboligforeningerne nødvendigvis sætte depositum til 6 måneder. Man skal være opmærksom på, at andelsboligforeningen kun består af 30 boliger og derfor er økonomisk sårbar.

Købemulighed af lejebolig fremover

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 19. november 2009

Hvis Siumut havde deltaget i afstemningerne om finansloven for 2010 ved 2. behandlingen, ville de have erfaret, at landsstyret har indføjet en mulighed for lån i forbindelse med en lejers køb af enfamilie- og dobbelthus, og hvor lejeren forgæves har forsøgt at opnå banklån.

Reality-tjek af transportområdet

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 3. november 2009

Landsstyret har besluttet at nedsætte en transportkommission, der skal gennemgå transportområdet og komme med forslag til en langsigtet transportpolitik, der understøtter Selvstyrets mål om en selvbærende økonomi

Planlagte byggerier af skoler i bygderne

Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 16. oktober 2009

§36 Spørgsmål til landsstyret: Hvilke planlagte byggerier af skoler i bygderne er stillet i bero i år og i kommende år?

§36-spørgsmål: Omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 16. oktober 2009

Svar på §36 spørgsmål: Da “Redegørelse om omdannelse af Nukissiorfiit til et aktieselskab” blev behandlet var det nuværende landsstyre ikke enige i konklusionerne i redegørelsen. Landsstyret er fortsat ikke enige i konklusionerne i analysen fra Kim Ernst Consulting, og agter derfor ikke at anvende dem fremadrettet.

§36-spørgsmål: Huslejestigning i de offentligt ejede udlejningsboliger

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Torsdag d. 15. oktober 2009

§36 Spørgsmål til Landsstyret: Hvor stor en huslejestigning pr. måned påtænkes i de offentligt ejede udlejningsboliger?

Markant huslejestigning på vej

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Landsstyret
Onsdag d. 30. september 2009

For at kunne levere den nødvendige service over for lejerne, er det nødvendigt med en markant huslejestigning. Huslejestigningen vil også kunne sikre, at der på længere sigt er tilstrækkelige midler til rådighed til løbende vedligehold, herunder efterisolering og fornyelse af de tekniske installationer. Trods denne stigning, er huslejen dog fortsat på et forsvarligt niveau.

Det er Jess Svane der lyver

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Søndag d. 31. maj 2009

Det er alment kendt, at rigtig mange mennesker er bange for at udtale sig offentligt om deres politiske holdning af frygt for repressalier. Det kan enten være fordi de direkte er ansat i en offentlig institution eller i deres arbejde afhængig af midler, der skal bevilges af det offentlige. Det er måske derfor, at der er så mange debattører, der skriver under forskellige alias

Byggeboom, vækstboom og velfærdsboom

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 26. maj 2009

Det er sikkert gået op for de fleste, at der i dagens Grønland ikke bygges efter det reelle behov i samfundet. På nuværende tidspunkt bygges der ikke almennyttige boliger i vækstbyerne og resultatet er, at ventelisterne er vokset eksplosivt og at der mangler arbejdskraft de pågældende steder, da mange nytilflyttere ikke har råd til eget indskud i en ny bolig.

Stop smædekampagner

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 21. maj 2009

Men vi forlanger, at alle partier kører ærligt spil og diskuterer ud fra fakta. På den baggrund vil jeg som formand for Demokraterne udtale min skarpeste fordømmelse af den smædekampagne, der er igangsat mod Niels Thomsen, der stiller op for Demokraterne. Demokraternes kandidat til Landstinget bliver i en anonym smædemail beskyldt for at have snydt, da han skrev sit speciale på Ilisimatusarfik. Beskyldningen er helt forkert og er da også allerede blevet afvist af Tine Pars, der er rektor på Ilisimatusarfik.

Opgør med boligpolitik

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 21. maj 2009

Der skal være en sammenhæng mellem udbuddet af almennyttige boliger, andelsboliger og ejerboliger. Uden en grundig analyse kommer det kommende Landsstyre til at famle i blinde, og når det sker, så er det altid de svageste grupper, der må betale prisen.

Valg

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 17. april 2009

Kig Jer omkring i vort samfund: Fattige børn, boliger, der forfalder og et sundhedsvæsen i kaos. Det er de synlige resultater af 30 år med Siumut. Lad mig derfor fastslå, at Demokraterne ikke vil indgå i et koalitionssamarbejde med Siumut efter det kommende valg.

Jess og Hans – skam Jer!

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 8. april 2009

På vegne af Demokraterne skal jeg udtale, at jeg finder det skammeligt og trist, at en fagforening i den grad forsøger at skabe en ny klassekamp i et samfund, hvor netop klassekampe har fyldt meget i tidens løb og hvor disse klassekampe har sat sig store spor i måden hvorpå mange mennesker ser på sine medmennesker.

Det har sin pris at bo i en bygd

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 24. marts 2009

Vi er et liberalt parti, der sætter den personlige frihed meget højt og det betyder blandt andet, at folk må bo, hvor de vil. Men vi er også et parti, der sætter det personlige ansvar meget højt. Det betyder, at vi ikke vil være med til at opretholde det tilskudscirkus, der i dagens Grønland er en realitet. Folk må vende sig til, at ting nu engang koster, hvad de koster. Det gælder især for folk i bygder og yderdistrikter, der forholdsmæssigt modtager størst tilskud til drift af deres lille lokalsamfund.

Forældrekurser

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 23. marts 2009

Dette svar er i mine øjne et klart bevis på, at Landsstyreområdet for Familier bevidst har tilsidesat en Landstingsbeslutning. Det havde ikke været noget problem at få afsat midler på Finansloven for 2008 således, at Landstingets beslutning kunne have været virkelighed til tiden.

§ 36: indhandling af sælskind

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 17. marts 2009

Demokraterne er blevet voldsomt kritiseret for at have foreslået, at børnene skal prioriteres højere end tilskud til fangere, bygder, ICC, KNR med mere. Uanset hvor meget kritik, der måtte komme, så er det ikke en holdning, som vi har tænkt os at ændre. Til gengæld vil vi gerne stille følgende spørgsmål, der kan være med til at illustrere, hvorfor vi har peget på, at netop de områder godt kan tåle at få beskåret deres offentlige tilskud.

Skatten skal ned

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 9. februar 2009

En skattenedsættelse betragter Demokraterne som en investering for fremtiden. Når skatten på arbejdsindkomst falder, så vil lysten til at yde en ekstra indsats stige. Det gælder alle, uanset om du er en højtlønnet direktør eller er ansat som fisker på en trawler.

En skandale for Grønland

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 22. januar 2009

Danmarks Radio oplyser, at Grønland nu er sat på UNISEF’s liste over lande, der overtræder FN’s børnekonvention fordi børn i vores land sulter. Det er en skandale og direkte pinligt for det siddende Landsstyre, der har haft alle muligheder for at indse og gøre noget ved problemerne.

Enoksens forglemmelser

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 20. januar 2009

Landsstyreformanden jublede over de mange ansøgninger til mineral- og olieefterforskning. Men han glemte at fortælle, at landskassen stort set intet tjener på udvinding af mineraler. Han glemte at fortælle, at der ikke er fundet er dråbe olie endnu. Og han glemte at fortælle, at hvis vi finder olie, så går der mindst tyve år før vi kommer til at tjene noget som helst.

Selvstyret skal holde nallerne fra erhvervslivet

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 16. januar 2009

Det ville så absolut være en god ting, hvis indførelsen af selvstyre kommer til at betyde, at det offentlige fremover overlader erhvervslivet til private aktører.

Bravo Asii – Skam dig, Juliane

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 15. januar 2009

En af de gode ting ved den nye kommunestruktur er, at døren med et brag gik i for nogle af de politikere, der har hævet løn både som borgmester og som landstingsmedlem. Kampen mod grådige politikere, der hæver løn for to politiske fuldtidsjob er dog langt fra overstået

2008 - Et turbulent år

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Søndag d. 4. januar 2009

Demokraterne vil have ændret på den nuværende boligpolitik. Som det er nu satser Landsstyret udelukkende på, at boliger bliver renoveret eller revet ned og nye bygget op i Nuuk. Disse boliger vil Landsstyret kun leje ud som personaleboliger eller sælge som andelsboliger. Det drejer sig blandt andet om blokkene, der huser flere tusinde mennesker, som aldrig vil have råd til indskuddet til en andelsbolig. Hvor skal de bo?

Bliv dog voksen Ellen!

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 21. januar 1999

Ellen, du opfører dig som et barn, der ikke får sin vilje, hver gang du bliver kritiseret. Med den utrolig store vælgeropbakning, du fik ved folketingsvalget, er det på ingen måde nødvendigt for dig at markere så kraftigt, hver gang du føler, at nogen træder dig over tæerne.