En skandale for Grønland

Danmarks Radio oplyser, at Grønland nu er sat på UNISEF’s liste over lande, der overtræder FN’s børnekonvention fordi børn i vores land sulter. Det er en skandale og direkte pinligt for det siddende Landsstyre, der har haft alle muligheder for at indse og gøre noget ved problemerne.

Torsdag d. 22. januar 2009
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Børns vilkår.

Demokraterne har gentagne gange de senere år gennem flere forslag i Landstinget forsøgt at få gennemført flere reformer på børne- og ungeområdet netop på grund af de uhyggelige tal, der nu kommer frem. Op mod 17 % af vores børn går sultne i seng. Vi har op mod 15 gange så mange anmeldelser om sædelighedsforbrydelser end det resterende rigsfællesskab.

MIPI har lavet flere rapporter, der påviser at mange børn i vores land ikke har det godt. PIP har ofte klaget over det politiske systems manglende evner til at overholde FN’s børnekonvention.

Landsstyret har, på trods af de klare og utvivlsomme oplysninger, ikke formået at gøre noget ved børnenes problemer. De har i høj grad benægtet eller negligeret problemernes omfang og dermed undladt at gøre noget.

Demokraterne har forsøgt at få gennemført en obligatorisk skolemadsordning på alle skoler i Grønland og dermed sikre, at alle børn får mindst 2 sunde måltider om dagen. Vi har også stillet forslag om en børneombudsmand, ressourcepersoner på skolerne, bedre forhold for plejefamilier, afsættelse af 100 millioner til bekæmpelse af børnefattigdom m.v.

Alle forslag er blevet afvist i Landstinget, da der ikke er vilje eller lyst til at tage de nødvendige skridt, der skal til for at løse de alvorlige problemer. Demokraterne vil dog naturligvis fortsat kæmpe for, at velfærden i vores land bliver højnet.

Det er fuldstændigt uacceptabelt at vi har et Landsstyre, der i den grad undlader at foretage sig noget som helst. Det er fuldstændigt uacceptabelt, at vi har et Landsstyre, der afslutter enhver debat om børns trivsel i Landstinget med, at vi skal holde op med at tale om det dårlige, men fokusere på det gode. Det er fuldstændigt uacceptabelt, at vi har et Landsstyre, der bruger mere tid på at benægte problemerne end at løse dem.

Demokraterne vil opfordre Landsstyreformanden til for en gang skyld at undlade at bruge sin tid nu på at fornægte vores store sociale problemer. Brug tiden på at indgå et konstruktivt samarbejde med UNISEF, der hører under FN. Brug tiden på at løse børnenes problemer for børnenes skyld.

/Kilde: Pressemeddelse fra Demokraterne