Købemulighed af lejebolig fremover

Hvis Siumut havde deltaget i afstemningerne om finansloven for 2010 ved 2. behandlingen, ville de have erfaret, at landsstyret har indføjet en mulighed for lån i forbindelse med en lejers køb af enfamilie- og dobbelthus, og hvor lejeren forgæves har forsøgt at opnå banklån.

Torsdag d. 19. november 2009
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Boliger, Socialt ansvar.

Der har været røster fremme om, at en række lejere i Selvstyrets enfamilie- og dobbelthuse vil komme i økonomiske problemer ved gennemførelsen af den nært stående huslejeregulering.Dette har fået Siumut til at foreslå en lånemulighed på Sermitsiaq.gl den 17. november 2009.

Hvis Siumut havde deltaget i afstemningerne om finansloven for 2010 ved 2. behandlingen, ville de have erfaret, at landsstyret har indføjet en mulighed for lån i forbindelse med en lejers køb af enfamilie- og dobbelthus, og hvor lejeren forgæves har forsøgt at opnå banklån.

Efter forslaget drejer det sig om, at yde henstand med købesummen såfremt denne ikke overstiger 195.000 kr. Henstanden ydes som et lån, der forrentes med 8 procent per anno og renten tilskrives månedsvis. Lånet tilbagebetales som en fast månedlig ydelse. Tilbagebetalingstiden, der ikke kan overstige 5 år, fastsættes konkret ud fra, at den månedlige ydelse sættes til 4.000 kr. pr. måned.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe mulighed for de lejere, der ikke kan optage bankfinansiering til køb af deres nuværende lejebolig. Den månedlige bruttohusleje sættes ikke under 4.000 kr., hvilket omtrentlig svarer til det det gennemsnitlige nuværende huslejebeløb og som medfører at låneforholdet kan afvikles over maksimalt 60 måneder. Såfremt salgssummen er højere end 195.000 kr. kan der ikke ydes henstand.

Disse begrænsninger er fastsat for at gøre ordningen enkel, smidig og for at tydeliggøre at der er tale om undtagelsessituation, idet hovedreglen er, at lejerne skal benytte sig af de etablerede finansieringsinstitutioner.

Såfremt et hus f.eks. sælges til 195.000 kr. med en månedlig bruttoydelse på 4.000 kr., vil tilbagebetalingstiden på lånet være knapt 60 måneder. Den samlede tilbagebetaling bliver 236.600 kr. Såfremt et hus f.eks. sælges til 95.000 kr. med en månedlig bruttoydelse på 4.000 kr., vil tilbagebetalingstiden på lånet være knapt 26 måneder. Den samlede tilbagebetaling bliver 103.760 kr.