Nytårstale: Yes we can - Yes we will – Yes we did it

Hos Demokraterne skal vi undlade at gøre os kloge på, hvem der var først med udtrykket – blot vil vi konstatere, at det er tyvstjålet fra tegneseriefiguren Byggemand Bob, der altid indleder en opgave med at stille sine kære gravemaskiner følgende spørgsmål: ”Can we do it?”, hvortil gravemaskinerne glade råber ”Yes we can”.

Fredag d. 1. januar 2010
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Politik.

Indholdsfortegnelse:
Nytårstale fra Demokraternes formand Jens B. Frederiksen
Systemskiftet
Vedtagelsen af Finansloven
Valgløfterne
Fremtiden


© an

Nytårstale fra Demokraternes formand Jens B. Frederiksen
Yes we can var det helt store slogan tilbage i 2008. Barack Obama brugte det i sin præsidentkampagne i USA og ja-partierne brugte det i deres kampagne ved selvstyreafstemningen her i Grønland. Hos Demokraterne skal vi undlade at gøre os kloge på, hvem der var først med udtrykket – blot vil vi konstatere, at det er tyvstjålet fra tegneseriefiguren Byggemand Bob, der altid indleder en opgave med at stille sine kære gravemaskiner følgende spørgsmål: ”Can we do it?”, hvortil gravemaskinerne glade råber ”Yes we can”.

Byggemand Bob og hans maskiner opfylder altid deres profeti. Opgaven bliver hver gang løst til perfektion. Om Barack Obama får ret i sin ”Yes we can”-profeti vil jeg overlade til amerikanerne at afgøre. Til gengæld vil jeg bruge denne nytårstale til at komme med Demokraternes bud på om vi i Grønland har levet op til ”Yes we can”-profetien og ikke mindst på at fortælle, hvordan vi bevæger os fra ”Yes we can” over ”Yes we will” til ”Yes we did it”.

Systemskiftet
Første forudsætning for at kunne opfylde ”Yes we can”-profetien her i landet var uden tvivl et systemskifte. Den forrige koalition havde igennem sine lidt over tre år på magtens tinder vist, at den ikke kunne ret meget andet end at benægte tingenes sande tilstand. Koalitionen påstod blandt andet, at økonomien var god og at der ikke fandtes børnefattigdom. Det var virkelighedsfornægtende ud over alle grænser og var formentlig en medvirkende årsag til, at et stort flertal af vælgerne forlangte et systemskifte ved valget til Inatsisartut den 2. juni. Efterfølgende indgik vi fra Demokraterne i et koalitionssamarbejde med Inuit Ataqatigiit og Katusseqatigiit Partiiat. Lige siden har vi kæmpet for at bevise, at vi godt kan. At vi sammen med befolkningen både kan sige ”Yes we can” og ”Yes we will”

Vedtagelsen af Finansloven
Den første store test af samarbejdet i landsstyret var Finanslovsprocessen. Fra Demokraterne er vi glade for, at det lykkedes at skabe en finanslov med balance på driften. Det kunne kun lade sig gøre på grund af stor velvilje fra vores samarbejdspartnere i Inuit Ataqatigiit og Katusseqatigiit Partiiat- Processen viste os, at sammenholdet i koalitionen var – og er - bomstærkt. Viljen til succes er helt klart til stede og derfor er jeg ikke bange for at sige ”Yes we will”, når det drejer sig om at få genoprettet økonomien i vort land. Første skridt blev taget med vedtagelsen af Finansloven for 2010.

Valgløfterne
Hos Demokraterne gik vi til valg på, at økonomien skulle genoprettes. Det sker naturligvis ikke fra den ene dag til den anden. Det er en lang og sej proces, men jeg er stolt over, at vi er godt på vej. Vedtagelsen af Finansloven for 2010 betyder, at vi er kommet godt i gang.

Derudover satte vi voldsomt fokus på bosætningsmønstret under forårets valgkamp. Det er der kommet en følelsesladet og tiltrængt debat ud af. Som partiformand er jeg stolt over, at vi fra Demokraterne turde tage hul på et så kontroversielt og farligt emne vel vidende, at luften ville blive tyk af usande beskyldninger om, at vi bare ville tvangslukke bygder. Som det efterhånden er gået op for de fleste, vil vi ikke tvangslukke noget som helst. Vi vil skabe et bedre liv for de mennesker, der bor i Grønland. Og det er nu engang sådan, at der er noget, der hedder stordriftsfordele. Det betyder, at folk i byerne alt andet lige vil have flere muligheder end fok, der bor i bygderne. På den baggrund er vi glade for, at vi i enighed med vores samarbejdspartnere Inuit Ataqatigiit og Katusseqatigiit Partiiat har igangsat arbejdet med en regional udviklingsplan, så vi får et reelt billede af, hvor der skal satses fremover.

Vi lovede i valgkampen, at vi ville arbejde for en national kræftplan og at vi ville arbejde for at børnene i folkeskolen ville få undervisning i førstehjælp. Begge dele blev vedtaget på Efterårssamlingen i Inatsisartut.

Derudover lovede vi et byggeboom i de store byer. Dette er godt på vej og byggeriet begynder for alvor i 2010. Jeg kan allerede nu afsløre, at det ikke bliver Byggemand Bob og hans folk, der kommer til at stå for byggeriet, men jeg er sikker på, at der nok skal blive lejlighed til at sige ”Yes we can” alligevel.

Fremtiden
I 2010 vil Demokraterne fortsætte det arbejde som vi sammen med vores koalitionspartnere har sat i gang. Vi vil udvikle Grønland og skabe forudsætningerne for, at alle der har lyst, kan få forbedrede tilbud i den offentlige sektor. Men vi er nødt til at bede om lidt tålmodighed. Det er en lang og vanskelig proces at få styr på samfundsøkonomien og det er nu en gang den, der er styrende for, hvor mange penge vi kan afsætte til velfærdsforbedringer.

Vi ser frem til, at se resultaterne af arbejdet med den regionale udviklingsplan og vi ser frem til at modtage anbefalingerne fra Skatte- og Velfærdskommissionen, samt transportkommissionen . Herefter har vi det rette grundlag til at sætte gang i de tiltag, der på sigt skal forbedre vores velfærd. Vi er ikke i tvivl om, at det kan lade sig gøre, men det er ikke nok at råbe ”Yes we can”. I stedet skulle det gerne blive mere og mere tydeligt, at koalitionens holdning er ”Yes we will”.

Når valgperioden er slut og vælgerne igen skal til stemmeboksene, er det med andre ord kun Byggemand Bob, der siger ”Yes we can”, mens ”Yes we will” vil blive husket som en rød tråd i landsstyrets arbejde. Til gengæld skulle vi gerne kunne kigge os selv og vælgerne i øjnene og samstemmende sige ”Yes we did it”.

På vegne af Demokraterne vil jeg gerne takke for året der gik og for den tillid som Demokraterne blev vist af befolkningen. Vi vil derudover gå det nye år i møde og vise at vores valgslogan fortsat er gældende for vores arbejdsindsats og arbejdsiver nemlig NUKIIT NUTAAT.

Jeg ønsker Jer alle et rigtig godt nytår.

© an