Samarbejdsaftale om boligbyggeri i Sisimiut

Såfremt aluminiumsprojektet realiseres, vil samarbejdsaftalen udvides med Maniitsoq. I så fald vil boligbehovet blive enormt samtidig med at alle foreløbige undersøgelser tyder på, at ekstern finansiering bliver mulig i Maniitsoq.

Torsdag d. 14. januar 2010
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Boliger.

Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Trafik Jens B. Frederiksen og borgmester i Qeqqata Kommunia, Hermann Berthelsen underskriver i den nærmeste tid en samarbejdsaftale om boligbyggeri i Sisimiut.På baggrund af kendsgerningen om fortsat boligmangel i Sisimiut skal en fælles indsats og samarbejde mellem Grønlands Selvstyre og Qeqqata Kommunia om en koordineret effektivt nyt boligbyggeri sikre koordinerede flerårsplaner for boligbyggeri i Sisimiut, og dermed sikre en bedre ramme for planlægning og udvikling af boligerne og boligområderne i Sisimiut.

Formålet med samarbejdet betyder på kort sigt, at boligmangelen i Sisimiut forventes nedbragt gennem et øget boligbyggeri. Som en af de første opgaver forventes i sommeren 2010 opstart af flere 3-etagehuse med hver 12 lejligheder på Akia, Sisimiut. Indenfor de nærmeste år vil endnu flere af disse byhuse blive anlagt på Akia, men i den videre proces skal der også ses på andre boligtilbud, der tilgodeser alle grupper af borgere.

Såfremt aluminiumsprojektet realiseres, vil samarbejdsaftalen udvides med Maniitsoq. I så fald vil boligbehovet blive enormt samtidig med at alle foreløbige undersøgelser tyder på, at ekstern finansiering bliver mulig i Maniitsoq.