Grønlands forslag om Arktis vedtaget ved Nordisk Ministerråds statsministermøde

Tilslutningen til Grønlands forslag var stor og særligt Norge, Island, Færøerne, Åland og Danmark støttede godt op om Grønlands forslag.

Tirsdag d. 2. november 2010
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Internationale spørgsmål, Norden, Politik.

Vice-formand for landsstyret Jens B. Frederiksen deltog på vegne af formand Kuupik Kleist i dag i de nordiske landes statsministermøde under Nordisk Råd, sammen med Færøernes og Ålands regeringschefer.

Ved mødet fik Jens B. Frederiksen indledningsvist ved et punkt om el-samarbejde i Norden, påvirket konklusionen til at arbejdet også skal indeholde fokus på elforsyning og indsatser overfor tyndt befolkede områder i Norden.

Grønland havde forud for mødet bedt om at få Arktis som punkt på dagsordenen i statsministermødet, derfor bad mødelederen, statsminister Lars Løkke Rasmussen, Jens B. Frederiksen om at tage ordet.

Jens B. Frederiksen takkede og rettede i sit indlæg opmærksomheden mod de spændende perspektiver, der tegner sig for Arktis, bl.a. med potentielle nordlige sejlruter mellem Europa/Nordamerika og Asien.

For at de Nordiske lande i denne sammenhæng kan være med til at præge den arktiske udvikling, foreslog Jens B. Frederiksen, at de Nordiske lande sammen tilkendegav:

  • At samarbejdsministrene i Nordisk Ministerråd bør sikre en fortsat prioritering af et styrket nordisk samarbejde omkring arktiske spørgsmål i de kommende år.

Herefter fulgte en diskussion blandt statsministrene og regeringscheferne. Tilslutningen til Grønlands forslag var stor og særligt Norge, Island, Færøerne, Åland og Danmark støttede godt op om Grønlands forslag.

Diskussionen mundede ud i, at mødeleder Lars Løkke Rasmussen kunne konkludere, at Grønlands forslag blev vedtaget og at de nordiske samarbejdsministre skal arbejde videre med forslagenes realisering.