Der skal også bygges boliger udenfor de 4 største byer

Jeg har netop instrueret min administration om at igangsætte udviklingen af familiehuse, hvor flere generationer kan bo sammen under et tag, siger Medlem af landsstyret for Boliger, Infrastruktur og Trafik Jens B. Frederiksen.

Onsdag d. 17. november 2010
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Boliger, Bosætning.

Landsstyrets boligpolitik er umiskendelig i den netop vedtagne finanslov for 2011.

Der skal bygges boliger der, hvor der er en reel boligmangel. Det er ligeledes landsstyrets politik, at der skal ske en systematisk byfornyelse i hele Grønland, også når det gælder nye boligformer.

- Jeg har netop instrueret min administration om at igangsætte udviklingen af familiehuse, hvor flere generationer kan bo sammen under et tag, siger Medlem af landsstyret for Boliger, Infrastruktur og Trafik Jens B. Frederiksen.

Familiehuse er kendetegnet ved, at der er tale om en bygning, som typisk vil indeholde 4 boliger fordelt med 2 stk. 2-rums boliger, 1 stk. 3-rums bolig og 1 stk. 4 rums bolig. Ejendommen opføres af en andelsboligforening, og vil kunne bebos af f.eks. bedsteforældre, forældre og børn/søskende.

Boligudgiften i et familiehus vil kunne tilpasses således, at den varierer i forhold til boligernes størrelse. Familiehuse vil også understøtte den ældre generations ønske om at blive længst muligt i eget hjem, ligesom de unge børnefamilier kan bo tæt på deres bedsteforældre.

På de lokaliteter, hvor der ikke er en egentlig boligmangel, vil familiehusene understøtte en byfornyelsesproces, hvor de ældste og mest nedslidte boliger kan saneres og erstattes med nye, moderne og miljøvenlige familiehuse.

- Nu hvor Finansloven for 2011 er blevet vedtaget, kan vi nu i perioden frem til 2014 igangsætte byggeri udenfor de 4 største byer i størrelsesorden 230 mio. kr., udtaler Jens B. Frederiksen.