En hyldest til journalistik samarbejde – og den nye ombygning af DIH

Det er fuldstændig korrekt, at der har været en budgetoverskridelse i forbindelse med DIH-udvidelsen. Det er ligeledes fuldstændig korrekt, at det er noget skidt.

Torsdag d. 16. december 2010
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Journalistik, Sundhedsvæsenet, Økonomi.

Det er god journalistik at holde et skarpt og kritisk øje med magthaverne. Det er den eneste måde almindelige borgere har for at vide, hvad der foregår på de såkaldt bonede gulve. Dermed har journalister et kæmpe ansvar for den offentlige debat.

Det er imidlertid ikke journalisters ansvar alene; magthaverne har også deres del af ansvaret for at borgerne får den fulde indsigt i de sager, der foregår. Derfor er denne pressemeddelelse et supplement til KNR artiklen ”DIH-udvidelsen ramt af budgetoverskridelse”.
Byggeriet på Sana er på slingrekurs

Det er fuldstændig korrekt, at der har været en budgetoverskridelse i forbindelse med DIH-udvidelsen. Det er ligeledes fuldstændig korrekt, at det er noget skidt.

Og det bliver taget alvorligt på allerhøjeste politiske niveau. KNR melder, at landsstyremedlem Jens B. Frederiksen på ingen måde er stolt af budgetoverskridelsen. Det er en underdrivelse; ingen af de implicerede parter er stolte af det. Hverken os i Grønland eller den fond, der har bidraget økonomisk til projektet og som stod for valget af fremgangsmåde og rådgiver.

Derfor har borgerne krav på at kende årsagen til hvorfor en budgetoverskridelse kunne ske. Faktisk er der ikke mindre end 4 årsager:
  1. Den ene årsag er, at der har været lagt et meget hårdt tidspres på byggeriet. Det har betydet en arbejdssituation hvor planlægningen af arbejdet, har skullet ske sideløbende med udførelsen af arbejdet, hvilket er en uvant fremgangsmåde i byggebranchen.
  2. Den anden årsag er, at arbejdet er blevet udført i såkaldte fagentrepriser. Fagentrepriser er, når de forskellige faggrupper på et byggeprojekt, hver for sig, byder ind med en entreprise på lige netop deres håndværksdel af byggeprojektet. Dette kræver en stor udfordring til styring af projektet.
  3. Den tredje årsag er, at en helt ny type af tagkonstruktion, som aldrig har været brugt i Grønland, viste sig ikke at være god nok, hvorfor det var nødvendigt at lave et helt ny tag.
  4. Den fjerde årsag er, at ombygningen foregår på et hospital. I sagens natur er det ikke muligt at lukke et hospital. Det betyder, at hele ombygningsprocessen har centreret sig om ikke at være til gene for hverken patienter eller personale. Det har selvsagt påvirket alle arbejdsgange og procedurer i ombygningen.


4 årsager. Kort og godt. Til en samlet overskridelse på 16 mio. kroner og ikke de annoncerede 32,4 mio. kroner. Om årsagerne er gode eller dårlige, legitime eller udtryk for manglende viden, må være op til den enkelte borger at vurdere. Men det er fakta. Fakta som borgerne har ret til at kende.