Huslejestigninger til skimmelsvamp sættes i bero

Siden Grønland overtog boligområdet i firserne har det båret præg af, at der ikke har været det nødvendige politiske mod til at gøre op med de kunstigt lave huslejer. Man burde allerede dengang have indset, at der skulle opkræves og afsættes mange flere midler til vedligeholdelse.

Torsdag d. 15. december 2011
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Boliger, Love og konventioner.

Landsstyret har lyttet til den seneste tids kritik af den planlagte huslejestigning til bekæmpelse af skimmelsvamp. ”Jeg kan forsikre alle om, at hverken jeg eller det øvrige landsstyret har intentioner om at huslejen skal stige ud over det absolut nødvendige”, udtaler medlem af landsstyret, Jens B. Frederiksen.

Medlem af landsstyret, Jens B. Frederiksen udtaler endvidere: ”Siden Grønland overtog boligområdet i firserne har det båret præg af, at der ikke har været det nødvendige politiske mod til at gøre op med de kunstigt lave huslejer. Man burde allerede dengang have indset, at der skulle opkræves og afsættes mange flere midler til vedligeholdelse. Så havde vi ikke stået i den situation, som vi gør i dag. Hvis vi fortsætter den uansvarlighed, vil vores børn stå i samme eller endnu værre situation med et uoverskueligt renoveringsefterslæb.”

Med udgangspunkt i Skatte- og velfærdskommissionens anbefalinger om et væsentligt højere huslejeniveau end i dag, ønsker landsstyret en debat om hvilket huslejeniveau der skal være i fremtiden. Men hvis man ønsker at ændre den politik, som vi har, må man nødvendigvis også komme med forslag til, hvordan problemet omkring vedligeholdelses- og renoveringsefterslæb skal løses. På Landstingets forårssamling vil landsstyret fremlægge et oplæg om en fremtidig strategi for renovering af boligerne.

Det ligger landsstyret særligt meget på sinde, at vi tager skimmelsvampsproblematikken alvorligt, da det i høj grad går ud over lejernes sundhed. Det er absolut ikke sundt at udsætte sig selv eller sine børn for skimmelsvamp.

Landsstyret vil derfor undersøge alternative løsninger til fremskaffelse af midler til opgaven, således de planlagte huslejestigninger kan undgås.