Landsstyret taler sandt

Den bevillingsmæssige hjemmel blev truffet på baggrund af en tekstanmærkning og omfattede udskydelse af opkrævning til planlagt og periodisk vedligehold hos lejerne i Hjemmestyrets udlejningsboliger for i alt 14,2 mio. kr., som er penge som vi fortsat mangler.”

Onsdag d. 28. december 2011
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Love og konventioner.

”Kim Kielsen har en kort hukommelse”, udtaler medlem af landsstyret, Jens B. Frederiksen og fortsætter: ”På befaling fra sin politiske chef Hans Enoksen var det daværende medlem af landsstyret for boligområdet Kim Kielsen, Siumut som i 2008 fraveg balanceprincippet mellem indtægter og udgifter i boligafdelingerne og derved satte lovgivningen ud af kraft da landsstyret traf beslutning om at huslejen i 2009 ikke måtte stige i forhold til 2008. Den bevillingsmæssige hjemmel blev truffet på baggrund af en tekstanmærkning og omfattede udskydelse af opkrævning til planlagt og periodisk vedligehold hos lejerne i Hjemmestyrets udlejningsboliger for i alt 14,2 mio. kr., som er penge som vi fortsat mangler.”

Det var dette økonomiske rod den nuværende regering arvede fra Siumut’s Kim Kielsen og hans kollegaer. For at rette op på den skrantende økonomi i de små boligafdelinger, blev alle Selvstyret udlejningsboliger samlet i en landsdækkende boligafdeling, med en række regnskabskredse – frem for de små enheder – hvilket også fremgår af både Finansloven 2010 og 2011.

Af bemærkningerne hertil fremgår følgende: “Bemyndigelsen er indsat for at samtlige af Selvstyrets etageboliger kan samles i en landsdækkende boligafdeling. […..] Herved forlades den hidtidige metode, hvor huslejefastsættelsen er sket på baggrund af inddeling af boligmassen i mindre boligafdelinger, hver med selvstændig økonomi.”

Det er en uomtvistelig kendsgerning, at siden Grønland overtog boligområdet i 1987 har boligområdet båret præg af, at der hidtil ikke har været det nødvendige politiske mod – under Siumut’s ledelse – til at gøre op med de kunstigt lave huslejer. Man burde allerede dengang have indset, at der skulle afsættes mange flere midler til vedligeholdelse. Så havde vi ikke stået i den situation, som vi gør i dag. Hvis vi fortsætter den uansvarlighed, vil vores børn stå i samme eller endnu værre situation med et uoverskueligt renoveringsefterslæb.

Medlem af landsstyret, Jens B. Frederiksen udtaler afslutningsvis: ”Det ville klæde Kim Kielsen i almindelighed og Siumut i særdeleshed, såfremt de vedstod sig sit medansvar for boligernes dårlige vedligeholdelsesstand og kom med konstruktive forslag frem for mudderkastning og ansvarsfrasigelse.”