Vækst, velfærd, uddannelse og identitet

Vi modstår den værste finanskrise, skimmelsvamp i boliger og på arbejdspladser, stigende priser på stort set alle de varer vi har brug for og sådan kunne jeg blive ved.

Mandag d. 2. januar 2012
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Politik.

Nytårstale af Demokraternes formand Jens B. Frederiksen

2012 bliver et godt år for Grønland. Det skal det blive. Vi har brugt lang tid på at forberede samfundet til de store beslutninger, som må og skal tages i 2012, så vi kan fremtidssikre det Grønland, som vores børn en dag skal overtage.

Der skal træffes beslutninger om nye store mineprojekter, aluminiumssmelteværk og om infrastruktur. Alt dette betyder arbejdspladser, som skal sikre indkomsterne til så mange familier som muligt.

Beslutningerne er store og har store konsekvenser for mange. Sådan må det nu engang være, da disse beslutninger skal sikre den vækst, som igen skal kunne finansiere den velfærd, som udgør den hverdag som vi alle lever i. En stor del af denne velfærd er uddannelse og gennem uddannelse skal vi sikre, at vi selv kan løfte mange at de nye store og spændende opgaver, som vi som samlet samfund står overfor.

Hele denne proces vil kunne give os en identitet som et folk, der gennem aktiv indsats og nogle gange mod alle odds, alligevel vel stå stolte i sidste ende. For stolte skal og kan vi være. Vi er nu godt i gang med at leve op til ansvaret ved Selvstyret som blev indført i 2009. Vi modstår den værste finanskrise, skimmelsvamp i boliger og på arbejdspladser, stigende priser på stort set alle de varer vi har brug for og sådan kunne jeg blive ved.

Ved folkeafstemningen om Selvstyreloven stemte den langt største del af befolkning ja. Senere blev loven stemt igennem i Landstinget med alle partiers stemmer inklusive vores. Ånden i vores land var, at vi kan og vil selv. Denne ånd skal omsættes til virkelighed. Vi skal alle tage ansvar for vores land. Det gælder både de gode ting, men i allerhøjeste grad også de svære beslutninger. Vi ønsker eksempelvis alle gode og tidsvarende boliger. Men når talen falder på financieringen kan det virke som om, at forandre er gode, så længe det ikke går ud over en selv. Vi skal tage mere ansvar hver især.

Det vil altid være sådan, at hvis man har modet til at træffe beslutninger i en svær tid, så vil man også modtage kritik. Det har vi også modtaget. Vi har lyttet til denne kritik, ligesom vi også har lyttet til mange af de gode råd, som vi har fået fra aktive og bidragende medborgere. Sådan gik 2009, 2010 og 2011. I de kommende år vil vi igen træffe vigtige beslutninger, som uden tvivl vil gavne udviklingen af vores samfund og netop derfor, også vil modtage kritik.

Demokraterne har som en aktiv del af landsstyret valgt at møde kritik med information og åben dialog. Mest kritik udspringer af manglende information og dermed manglende forståelse. Skal fremtidens Grønland funderes i nationale kompromisser, eller med bred folkelig opbakning, så er denne forståelse en forudsætning. Derfor vil Demokraterne også i 2012 kæmpe for bedre information om Selvstyrets virke, om landsstyrets arbejde og om vigtigheden af rettidige reformer.

I 2012 er det ti år siden, at Demokraterne blev stiftet. I starten var vi dem, de andre ikke ville lege med – dem der forholdt sig til fakta og sagde tingene direkte, og derfor skulle holdes væk fra indflydelse. Men sådan er det ikke mere. Demokraterne har nu placeret sig solidt i midten af grønlandsk politik, hvor vi med et socialliberalt fokus gennemfører vores politik efter bedste evne og ud fra de mandater vi nu engang er blevet tildelt af befolkningen. I snart tre år har Demokraterne været del af den stærkeste mest handlekraftige koalition i landets historie. Det vil jeg tillade mig at være stolt af. Meget stolt endda. Og det er på den baggrund, at jeg tillader mig at konstatere, at Demokraterne har vist sit værd og synliggjort behovet for partiets eksistens.

Men det betyder naturligvis ikke, at vi vil læne os tilbage. Slet ikke. Vi vil fortsætte med at sætte fokus på, hvordan vi får skabt det bedst mulige samfund.

Vi mener at fundamentet for fremtiden Grønland er vækst, velfærd, uddannelse og identitet og at disse værdier er hinandens forudsætninger.

Vi skal med andre ord have en veluddannet og stolt befolkning, der med respekt for vores særegne kultur og identitet, er i stand til kontinuerligt at skabe vækst og dermed sikre vort velfærdssamfund.

På den måde vil vi skabe et solidt fundament for et velfungerende samfund, som vi alle kan være stolte af.

2012 bliver et forandringernes år. Vel at mærke forandringer til det bedre. Mange emner vil skabe debat og det hilser Demokraterne velkomment, da denne debat vil kunne skabe den fornødne forståelse for, at vi kun opnår forbedringer gennem forandringer.

De to store kommissioner – Transportkommissionen og Skatte- og Velfærdskommissionen – er kommet med en række anbefalinger, der hidtil har fungeret som en yderst debatskabende faktor. Nu er det for alvor blevet tid til, at vi som politikere træder ind på scenen, og begynder at træffe beslutninger. Det kommer til at ske i løbet af 2012. Demokraterne er som sagt klar til at tage sin del af ansvaret, og vi håber, at de andre partier inklusive oppositionen er klar til at indgå i gode og langtidsholdbare løsninger på alle de store områder. Det fortjener vores befolkning.

Jeg ønsker alle et godt og lykkebringende nytår.