Ja tak til miner

Siumuts slingrekurs på råstofområdet må og skal stoppe, inden partiet ødelægger vores muligheder. Det er kun få måneder siden, at Siumut ville hente et stort trecifret millionbeløb fra råstofindustrien. Nu må den samme industri ikke engang få de udvindingstilladelser, der skal danne grundlaget for at skabe indtægter til både de investerende selskaber og vores land.

Tirsdag d. 13. marts 2012
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Efterforskning, Minedrift, Politik.

Vi skal ikke holde igen med udvindingstilladelser

Demokraterne er tilfredse med den store interesse, der er for minedrift i vort land. Vi ser frem til, at der allerede her i 2012 bliver givet tilladelser til flere mineprojekter, der vil medføres flere arbejdspladser og flere penge i Landskassen.

Det bør være et mål for os alle, at vi gradvist frigør os fra afhængigheden af at modtage bloktilskud fra Danmark. Det betyder helt enkelt, at vi er nødt til selv at generere indtægter, der som minimum modsvarer det beløb, som vi i dag modtager som bloktilskud. Vi er med andre ord nødt til at opbygge en industri, der giver penge i kassen. Her giver det umiddelbart god mening at udnytte de potentielt ganske store muligheder, der er på råstofområdet. Det er faktisk også en forudsætning for, at det Selvstyre, som vi har ønsket bliver en succes.

Der er nemlig ingen tvivl om, at der er store potentialer i vores undergrund. Alene i 2012 forventer Råstofdirektoratet at modtage ansøgninger om tilladelse til at udvinde sjældne jordarter, zink, jern og rubiner. Vi skal være glade for den store interesse, og hvis ansøgningerne ser fornuftige ud, så skal tilladelserne gives, så vi for alvor kan få sparket gang i mineindustrien.

Vort klima, vores infrastruktur, vores befolkningsstørrelse og vort bosætningsmønster giver imidlertid en række udfordringer i forbindelse med udvinding af råstoffer. Disse faktorer betyder, at der for internationale selskaber er en række udgifter forbundet ved såvel anlæg som drift, som disse ikke oplever andre steder på kloden. Vi er fra vort samfunds side derfor nødt til at gøre det attraktivt at komme hertil uden, at vi samtidig forærer vores værdier bort og uden at, vi går på kompromis med vores skrappe og berettigede miljøkrav. Det er en balancegang, som vi skal være – og som vi da også er – fuldt ud opmærksomme på. Man skal huske på, at hvis vi skræmmer selskaberne bort, så skaber vi ingen arbejdspladser, vi får ingen vækst og vi får ingen penge i kassen.

Demokraterne er på den baggrund meget uenige med Siumut, der i en pressemeddelelse har oplyst, at partiet ønsker at sætte den spirende udvikling i stå.

Siumuts slingrekurs på råstofområdet må og skal stoppe, inden partiet ødelægger vores muligheder. Det er kun få måneder siden, at Siumut ville hente et stort trecifret millionbeløb fra råstofindustrien. Nu må den samme industri ikke engang få de udvindingstilladelser, der skal danne grundlaget for at skabe indtægter til både de investerende selskaber og vores land.

Alle beregninger viser, at vi i de næste mange år kommer til at mangle minimum en milliard kroner om året, hvis vi skal kunne finansiere velfærd på samme niveau, som vi har i dag. De indtægter kan vi kun få ved at skabe aktiviteter og arbejdspladser.

Tiden er derfor ikke til at holde igen – det er derimod på tide at komme i gang.
Læs også
Hvordan hænger det nu sammen Demokrater?