Aleqa – få styr på fakta og stop smædekampagnen!

”Landsstyreformandens kone og landsstyremedlemmet for Råstoffers kone må begge må ellevilde glade, hvis storskalaloven bliver vedtaget hurtigst muligt inden et valg. Alle ved jo, at de to kører et mineselskab. Lad det være sagt.”

Tirsdag d. 27. november 2012
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Politik, Siumut.

Aleqa Hammond skriver den 25. november i en opdatering på sin Facebook-profil, at;

”Landsstyreformandens kone og landsstyremedlemmet for Råstoffers kone må begge må ellevilde glade, hvis storskalaloven bliver vedtaget hurtigst muligt inden et valg. Alle ved jo, at de to kører et mineselskab. Lad det være sagt.”

Dette er et personligt angreb, uden hold i virkeligheden.

Virkeligheden er, at det ”mineselskab”, nemlig Greengems ApS, som Aleqa Hammond henviser til, aldrig har haft nogen minetilladelse.

Selskabet har haft en standard efterforskningstilladelse, som der udstedes masser af med henblik på græsrodsefterforskning. Tilladelsen blev tilbageleveret i december 2011 – altså for ca. 1 år siden.

Jeg underskrev selv dette oplæg til landsstyret med indstilling om godkendelse tilbage i 2009 som viceformand for landsstyret. Dette blev gjort i tråd med retningslinjer udstedt af Selvstyrets Lovkontor, idet landsstyreformanden, samt landsstyremedlem for Erhverv og Råstoffer havde erklæret sig inhabile i sagen. Af samme grund deltog ingen af dem i landsstyrets beslutning om at give tilladelse til efterforskning.

Det kan i øvrigt bemærkes, at en uvildig undersøgelse foretaget af Nuna Advokater - samt et enigt Revisionsudvalg - i en række konklusioner, hverken fandt Selvstyrets håndtering, eller landsstyreformandent og dennes samleverskes, samt landsstyremedlem for Erhverv og Råstoffer og dennes hustrus engagement kritisabelt. Alt foregik efter gældende regler og sagsbehandlingsprincipper på området.

Revisionsudvalgets konklusion er Aleqa Hammond, som medlem af Inatsisartut, klar over.

Videre i sin uberettigede kritik sammenfletter Alaqa Hammond storskalaloven og det førnævnte mineselskab. Hvad er logikken heri? Storskalaloven sigter mod projekter med investeringsudgifter på over 1 mia. kroner. Dette er noget helt andet end en efterforskningstilladelse på 7 km2 på Storø.