Vi skal turde diskutere vores retsvæsen

Vores voldsrate, vores drabsrate, vores voldtægtsrate og beklageligvis også andre former for kriminalitet ligger alt for højt i forhold til andre lande, vi gerne vil sammenligne os med.

Mandag d. 24. juni 2013
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Kriminalloven for Grønland, Rigsfællesskab og selvstyre, Samfundsforhold.

Det er som om, at vi glemmer at diskutere vores retsvæsen. Vi glemmer at tage stilling. Måske fordi det formelt set er Danmark, der har ansvaret. Men vi burde i langt højere grad iklæde os førertrøjen, og stille krav til den danske stat, så vores retssystem i langt højere grad reelt set bliver vores eget. Det mener Demokraterne.

Det er desværre et faktum, at vi her i landet har nogle relativt set meget væmmeligt kriminalstatistikker. Vores voldsrate, vores drabsrate, vores voldtægtsrate og beklageligvis også andre former for kriminalitet ligger alt for højt i forhold til andre lande, vi gerne vil sammenligne os med.

Alligevel er det som om, at vi ikke rigtig har lyst til at debattere, hvad vi skal gøre ved det. Restvæsenet er jo stadig et dansk anliggende. Hovedparten af de politiske partier vil hellere debattere drømme som for eksempel en grønlandsk forfatning i stedet for at diskutere kriminallov. Egentlig lidt underligt, da kriminalloven for Grønland er noget, der i langt højere grad end en eventuel forfatning vil kunne mærkes i borgernes hverdag.

Demokraterne vil på den baggrund gerne sparke gang i en debat om vores retsvæsen. Er foranstaltningsmulighederne gode nok? Er ventetiden på afsoning for lang? Er forebyggelsesindsatsen som den skal være? Alle indspark i en sådan debat skal være velkomne.

Politisk har jeg som det første skridt bedt om, at Landstingets lovudvalg skal afholde et møde med Formanden for Rådet for Grønlands Restvæsen ved først mulige lejlighed. Demokraterne finder det vigtigt, at få et overbliksbillede af situationen på kriminalitetsområdet netop nu set med Rådets briller. Det vil hjælpe os til at prioritere på hvilke område vi skal kæmpe vores kampe.

Retsområdet er stort og dyrt, men det er vigtigt. Og det er helt essentielt, hvis man som vi i Grønland går rundt med en drøm om at skabe en selvstændig stat. Lad os da debattere vores retsvæsen. Lad os da gøre det så godt som muligt. Lad os da erkende, at det er et område vi skal have fuldstændig styr på, inden vi begynder at tænke i forfatning, grundlov og andre uhåndgribelige tanker.

Men lad os først og fremmest få gang i en bred folkelig debat.