Rademacher og aktindsigt

Blev Selvstyrets retschef inddraget i vurderingen af, hvorvidt og i hvilket omfang aktindsigtsbegæringen skulle imødekommes, og på hvilket tidspunkt skete dette i givet fald?

Tirsdag d. 6. august 2013
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Kammerateri, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Siumut.

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:

Spørgsmål til landsstyret:
  1. Hvor mange dage gik der mellem det tidspunkt, hvor AG anmodede om aktindsigt vedr. Julie Rademachers ansættelsesforhold, og det tidspunkt hvor landsstyret imødekom anmodningen?
  2. Hvad var den konkrete årsag til, at landsstyret først imødekom ansøgningen efter at AG d. 5. juni oplyste læserne om, at avisen efter 3 uger og en skriftlig rykker ikke engang havde modtaget en bekræftelse på modtagelse af aktindsigtsbegæringen?
  3. Blev Selvstyrets retschef inddraget i vurderingen af, hvorvidt og i hvilket omfang aktindsigtsbegæringen skulle imødekommes, og på hvilket tidspunkt skete dette i givet fald?

Begrundelse
I AG kunne man 5. juni læse, at AG efter 3 uger og en skriftlig rykker ikke engang har modtaget bekræftelse på modtagelsen af en aktindsigtsbegæring i Julie Rademachers ansættelsesforhold.

Reglerne om aktindsigt er helt klare: Den myndighed der modtager en anmodning om aktindsigt skal hurtigst muligt tage stilling til anmodningen. Er en anmodning om aktindsigt ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter at den er modtaget, skal den der har anmodet om aktindsigt underrettes om grunden hertil, samt om hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Formanden for landsstyret har i et § 37 svar til mig d. 4. juli bekræftet, at Formandens Departement i den pågældende sag ikke overholdt sagsbehandlingsfristen i offentlighedsloven.

Det må være i alles interesse – også landsstyrets – at få afdækket årsagen til, at Formanden for landsstyrets eget departement i dette tilfælde ikke overholdt loven.