§ 37: Ansættelsesudvalg / Svend Hardenbergs oplysninger

Offentlige myndigheder - og dermed enhver offentligt ansat embedsmand; også departementschefer i Formandens Departement - er som bekendt underlagt sandhedspligt, og må ikke videregive oplysninger, der er urigtige eller vildledende.

Mandag d. 23. september 2013
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Siumut.

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:
[$
Kan landsstyret bekræfte departementschef Svend Hardenbergs oplysninger til pressen om, at det var konsulentvirksomheden Ramsdals opgave at tage referencer på kandidaterne til stillingen som departementschef?

Hvis landsstyret kan bekræfte, at det var Ramsdals opgave tage referencer på kandidaterne til stillingen som departementschef, bedes det oplyst hvordan ansættelsesudvalget, med Svend Hardenberg i spidsen, kunne overse, at det materiale ansættelsesudvalget modtog, ikke indeholdt referencer fra Greentop Greenland?
$)
Begrundelse:
Først afskediger landsstyremedlem for Finanser og Indenrigsanliggender, en dygtig grønlandsk departementchef, uden at der er grundlag for disciplinær afskedigelse. Det koster landskassen – og dermed landet borgere – mere ned 1,6 mio. kr.

Derefter ansætter landsstyret en ny departementschef, som nu viser sig at være bortvist fra to tidligere stillinger og sigtet for mandatsvig. Jeg er næppe den eneste, der spørger mig selv, hvordan det kunne ske.

Til Sermitsiaq-AG udtalte Svend Hardenberg, som er departementschef i Formandens Departement d. 16. september: ”Vi beklager dybt, at det ikke har været muligt at indhente de oplysninger, Berlingske business kan offentliggøre i dag.”
Dagen efter udtalte han til KNR: ”Der var indhentet referencer fra både sparekassen han var ansat i, og fra hans seneste job hos Greentop, men der var ikke nogen af de oplysninger, vi fik i den anledning, der tændte advarselslamperne hos os.”

For de, der har læst og troet på disse udtalelser, må det derfor være kommet som en overraskelse, da Sermitsiaq/AG d. 18. september kunne oplyse, at Greentop Greenland ifølge direktør og medejer Ole Rud ikke har fået nogen henvendelse forud for beslutningen om at ansætte Carsten Frank Hansen.

Sent om aftenen d. 17. september krævede departementschef Svend Hardenberg ganske vist et dementi: Angiveligt havde han ikke oplyst til KNR, at der var blevet indhentet referencer fra Greentop Greenland. Men KNR har d. 18. september afvist, at der er grundlag for en berigtigelse: Ifølge KNR udtalte Svend Hardenberg sig som han var citeret for, og først da KNR foreholdt ham, at Grentop Greenlands direktør og medejer Ole Rud havde oplyst at der ikke var indhentet referencer fra Greentop Greenland, ændrede departementschefen forklaring.

Offentlige myndigheder - og dermed enhver offentligt ansat embedsmand; også departementschefer i Formandens Departement - er som bekendt underlagt sandhedspligt, og må ikke videregive oplysninger, der er urigtige eller vildledende. Det gælder både i forhold til Landstinget og i forhold til offentligheden.

Det er derfor uheldigt hvis departemenschefen har udtalt sig som refereret af KNR.

Set i dette lys forekommer det også væsentligt at få afklaret om der er grundlag for den kritik af rekrutteringsfirmaet Ramsdal, som Svend Hardenberg er citeret for i Sermitsiaq/AG d. 18. september. Forelagt kritikken foreslog Ramsdals direktør Sermitsiaq/AG at kontakte Svend Hardenberg for yderligere oplysninger om opgavefordelingen i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Og det fik så Svend Hardenberg til at oplyse, at det var Ramsdals opgave at screene og teste de kandidater, der blev udvalgt til at gå videre i processen op til første samtale, og at det i tillæg hertil var Ramsdals opgave at tage referencer på kandidaterne.

Spørgsmålet er så, om departementschefen også vedrørende denne udtalelse finder behov for et dementi.