§ 37: Forhøjelsen af de kystnære krabbekvoter i Sisimiut og Nuuk-Paamiut

Demokraterne er bekymrede over, at landsstyret vælger at overhøre de biologiske anbefalinger for at sikre en bestemt befolkningsgruppe en kortsigtet økonomisk gevinst.

Onsdag d. 16. oktober 2013
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Fiskeri, Landstinget paragraf 37 spørgsmål.

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:

Spørgsmål til landsstyret vedrørende forhøjelsen af de kystnære krabbekvoter i Sisimiut og Nuuk-Paamiut:
  1. Hvilke fordele ser landsstyret i at overhøre de klare biologiske anbefalinger om ikke at forhøje den kystnære krabbekvote i Sisimiut?
  2. Kan landsstyret garantere, at forhøjelsen af den kystnære krabbekvote i Sisimiut ikke vil skade bestanden?
  3. Hvad er Naturinstituttets anbefaling vedrørende forhøjelsen af den kystnære krabbekvote i Nuuk-Paamiut?

Begrundelse
Landsstyret besluttede den 10. oktober at forhøje de kystnære krabbekvoter i forvaltningsområderne Sisimiut og Nuuk-Paamiut. Det oplyser Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i en pressemeddelelse den 11. oktober.

I pressemeddelelsen kan man læse, at Naturinstituttet har advaret mod en forhøjelse af kvoten i Sisimiut, fordi bestanden er under kraftigt pres. Til gengæld nævner pressemeddelelsen ikke noget om, hvad Naturinstututtet har anbefalet vedrørende forhøjelsen af kvoten i Nuuk-Paamiut.

Demokraterne er bekymrede over, at landsstyret vælger at overhøre de biologiske anbefalinger for at sikre en bestemt befolkningsgruppe en kortsigtet økonomisk gevinst. Vi mener, at alle i vort land bør have en klar interesse i at værne om vores levende ressourcer frem for at jagte kortsigtede økonomiske gevinster. Disse kortsigtede gevinster kan nemlig vise sig at blive dyrekøbte såfremt en bestand tager skade.