Demokraterne vil sikre politisk stabilitet

Demokraterne har i lang tid været trætte af den udtalte blokpolitik, der bliver ført her i landet. Vi ønsker at sende et klart signal til omverdenen om, at Grønland er et land med politisk stabilitet, og at al politik ikke bliver ændret blot fordi magten skifter hænder.

Tirsdag d. 5. november 2013
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Politik.

Demokraterne har dags dato indgået et teknisk samarbejde med koalitionen. Det er på tide at droppe blokpolitikken og samarbejde i hele Landstinget til glæde for befolkningen. I den proces ønsker Demokraterne at agere brobygger mellem landets to store partier; Siumut og Inuit Ataqatigiit. Det vil vi gøre gennem aktivt og hårdt arbejde i de tre vigtige udvalg (Familie, Erhverv og Anlæg), hvor vi nu får en plads.

Demokraterne vil have større indflydelse på de politiske beslutningsprocesser end vi har i dag. Vi ønsker at arbejde for vores mærkesager, og mange af disse ligger inden for områderne Familie, Erhverv og Anlæg. På den baggrund er vi tilfredse med, at det i dag er lykkedes for os at få en aftale i stand med koalitionspartierne om et teknisk samarbejde, der sikrer os poster i disse udvalg.

Vi har gjort det helt klart for koalitionspartierne, at aftalen er af teknisk karakter. Det vil sige, at Demokraterne fortsætter med at være et kritisk oppositionsparti, der forfølger de kritisable sager, der måtte opstå.

Vi har også gjort det klart, at det tekniske samarbejde ikke betyder, at vi automatisk stemmer sammen med koalitionen i Landstingssalen. Vi forbeholder os således retten til at stemme nej til eksempelvis Finanslovsforslaget.
Vi ønsker indflydelse på de vigtige beslutninger vi står overfor, og her er det vores vurdering, at indflydelse bedst bliver sikret ved at samarbejde og ved at have indflydelse på det vigtige udvalgsarbejde.