Kilde: Jens Chr Manniche


Sprogbeherskelse og Herskersprog - om sprog og kolonialisme i Grønland i 1800-tallet

Jens Chr Manniche
Søndag d. 3. februar 2013

Rink anslår at mindre end 100 grønlændere kan lidt dansk, og mindre end 200 forstår en lille smule. Hvis dette iøvrigt er et korrekt billede, er det klart at den danske kolonimagt har haft et problem. Hvordan hersker man, når så få kan fungere som formidlere mellem herskere og beherskede?
Tilknyttede tekster: