Sprogbeherskelse og Herskersprog - om sprog og kolonialisme i Grønland i 1800-tallet

Rink anslår at mindre end 100 grønlændere kan lidt dansk, og mindre end 200 forstår en lille smule. Hvis dette iøvrigt er et korrekt billede, er det klart at den danske kolonimagt har haft et problem. Hvordan hersker man, når så få kan fungere som formidlere mellem herskere og beherskede?

Søndag d. 3. februar 2013
Jens Chr Manniche
Emnekreds: Grønlands historie, Sprog.

I sin beskrivelse af Grønland for et engelsktalende publikum (Danish Greenland - Its People and Products) fra 1877 fortæller H. Rink ganske kort om sprogsituationen i Grønland: Fremmede der ikke har tilbragt deres barndom i Grønland, vil sjældent opnå nogen virkelig fortrolighed med sproget, selv om der dog er adskillige missionærer der har talt det rimeligt flydende og korrekt, skriver han. På den anden side er grønlænderne meget lidt indstillede på at lære dansk; ikke engang 1 % af dem er i stand til at sige nogle få ord, og mindre end 2 % forstår den mindste smule.1 Det betyder at Rink anslår at mindre end 100 grønlændere kan lidt dansk, og mindre end 200 forstår en lille smule. Hvis dette iøvrigt er et korrekt billede, er det klart at den danske kolonimagt har haft et problem. Hvordan hersker man, når så få kan fungere som formidlere mellem herskere og beherskede?

Læs videre her
Sprogbeherskelse og Herskersprog - om sprog og kolonialisme i Grønland i 1800-tallet