Den ny KNR-struktur i København fremrykkes

Fra mandag 29. april sendes de grønlandske radioaviser i Danmarks Radio fra redaktionen i Nuuk - De to journalister på Københavns-redaktionen er fritstillet pga. illoyalitet og brud på de retningslinjer, hvorunder de var isat.

Onsdag d. 8. maj 1996
Jens Lyberth
Emnekreds: Aviser, radio og TV.

Fra mandag 29. april sendes de grønlandske radioaviser i Danmarks Radio fra redaktionen i Nuuk - De to journalister på Københavns-redaktionen er fritstillet pga. illoyalitet og brud på de retningslinjer, hvorunder de var isat

Den vedtagne nye struktur for Kalaallit Nunaatta Radioas Københavns-redaktionen fremrykkes fra den planlagte dato 1. juni til mandag 29. april. Det betyder at KNRs nyhedsudsendelser i Danmarks Radio fra mandag produceres og sendes fra redaktionen i Nuuk. For at sikre mandskab og ressourcer hertil overvejes det allerede fra uge 19 at iværksætte B-planen her i Grønland for KNRs radioaviser dvs, fem minutter kortere, oplyser KNRs direktør Jens Lyberth.

Omstruktureringen fremrykkes fordi Direktionen fredag besluttede med øjeblikkelig virkning at fritstille de to journalister på Københavns-redaktionen

Journalist Jens Mikkelsen er afskediget og bortvist på grund af illoyalitet, ukollegialitet, tillidsbrud og brud på de retningslinjer, hvorunder han er ansat, Han offentliggjorde i Sermitsiaq internt materiale og fremkom samtidig med beskyldninger mod radioavisens redaktionschef i en form, som såvel et redaktionsmøde på Radioavisen og et efterfølgende samarbejdsudvalgsmøde fredag måtte tage afstand fra.

Den ledende journalist på Københavns-redaktionen Elna Egede blev samtidig fritstillet med øjeblikkelig virkning, idet forhandlinger orm en planlagt hjemtagelse til Nuuk dog skal fortsættes. Disse Forhandlinger vedrører ikke mere en ansættelse i Radioavisen. Samarbejdsklimaet mellem den ledende journalist og redaktionen i Nuuk har været stærkt belastet efter kritisable indslag fra Københavns-redaktionen om KNI i strid med de redaktionelle forskrifter, herunder et forsøg på at offentliggøre en privat telefonsamtale i Radioavisen udenom ledelsen.

Samarbejdsklimaet mellem KNRs direktion og Københavns-redaktionen har heller ikke været tilfredsstillende efter bestyrelsens beslutning om en ny struktur i København. Københavnsredaktionen har ikke loyalt accepteret bestyrelsens beslutning og har ikke kunnet leve op til gennemførelsen, som vi måtte forvente, siger direktør Jens Lyberth

Direktør Jens Lyberth understreger samtidig, at der i alle andre afdelinger, herunder Radioavisen i Nuuk, er klare tegn på en ny og positiv udvikling i retning af større kvalitet og produktion. - Vi ønsker ikke, at der på grund af uro i en enkelt afdeling skabes tvivl om denne positive linje og KNRs troværdighed, fastslår direktør Jens Lyberth.

KNR vil snarest ansætte en kvalificeret grønlandsk-dansk-sproget journalist i en nyoprettet stilling som KNRs korrespondent i København.

Med venlig hilsen
Jens Lyberth
Direktør