Kilde: Jesper Birk Berger


Integrationsordningen har ikke været forberedt godt nok

Jesper Birk Berger
Fredag d. 7. juni 2002

Indenfor ganske få år vil integrationsproblematikken sandsynligvis ikke være så fremtrædende. Antallet af dansksprogede børn, der starter i 1. klasse i det nye skoleår er halveret i forhold til sidste år. Der er indskrevet 18 danske børn til start efter ferien, sidste år ved samme tid var der indskrevet 36. For to år siden var der indskrevet 43 danske børn til start efter ferien.

Få tildelt en bolig af kommunalbestyrelsen

Jesper Birk Berger
Torsdag d. 22. november 2001

Flertallet i kommunalbestyrelsen besluttede ... at underkende forvaltningens beslutning og tildelte en bolig ... Det blev samtidig af flertallet slået fast, at Socialforvaltningen havde foretaget en korrekt sagsbehandling

Krav til den politiske ledelse må komme fra det danske folketing

Jesper Birk Berger
Torsdag d. 15. november 2001

I et ligeværdigt forhold skal man også kunne stille krav til hinanden. Det er ikke et udtryk for respekt at undlade at forholde sig til en partner, som den danske stat undlader at forholde sig til udviklingen i Grønland - det er et udtryk for ligegyldighed og respektløshed

Ikke et eneste barn må få ondt i maven af at gå i skole!

Jesper Birk Berger
Fredag d. 15. juni 2001

Er det ikke netop vores pligt som folkevalgte at lytte til borgernes bekymringer og tage dem alvorligt? Der må da ikke være et eneste barn, der får ondt i maven af at gå i skole i Nuuk kommune. Så vigtigt er der ikke noget politisk projekt, der må være!

Stem for fremtiden, stem for styrkelsen af det to-sprogede samfund

Jesper Birk Berger
Fredag d. 30. marts 2001

Vi kan ikke blive ved med at acceptere, at politikerne gentagne gange fortæller os, at det er tilstrækkeligt at være grønlandsksproget. Vi kan ikke blive ved med at acceptere, at en lille elite af modne politikere i grønlandiseringens hellige navn forhindrer den ene årgang efter den anden i at få en uddannelse

Drop den uforberedte og uforsvarlige integrationsordning

Jesper Birk Berger
Fredag d. 9. marts 2001

Vi skal i hvert fald den opfattelse til livs, at børnene alligevel lærer sproget, når de leger sammen med de danske børn, for sprog smitter altså ikke helt på samme måde som mæslinger

De nye integrerede klasser forhindrer integration

Jesper Birk Berger
Fredag d. 26. januar 2001

Min påstand er, at danske klasser alt andet lige giver nogle mere harmoniske danske børn, der i højere grad vil blive integreret i det grønlandske samfund. Omvendt, giver integrerede klasser i værste fald nogle meget ulykkelige danske børn, der kan risikere varige skrammer på sjælen