Krav til den politiske ledelse må komme fra det danske folketing

I et ligeværdigt forhold skal man også kunne stille krav til hinanden. Det er ikke et udtryk for respekt at undlade at forholde sig til en partner, som den danske stat undlader at forholde sig til udviklingen i Grønland - det er et udtryk for ligegyldighed og respektløshed

Torsdag d. 15. november 2001
Jesper Birk Berger
Emnekreds: Politik, Rigsfællesskab og selvstyre.

Med valget til det danske folketing har vi en mulighed for at skabe rammerne for et stærkere og mere selvstændigt Grønland.

Vi ser normalt de to grønlandske medlemmer af folketinget som det politiske Grønlands forlængede talerør, der varetager Landsstyrets og Landstingets interesser i Danmark.

Det er på tide at forlade denne model. Grønlands udvikling er ikke tjent med, at det er den etablerede politiske ledelse, der får endnu en platform.

Vi har alvorligt brug for en ægte opposition til både Landsstyre og Landsting. Derfor må vi ved dette valg sikre, at det er den grønlandske befolkning, der bliver repræsenteret i folketinget og ikke blot den etablerede politiske ledelse.

Forholdet mellem Danmark og Grønland er meget politisk korrekt, og det er tydeligt, at den danske regering ikke gerne blander sig i grønlandske forhold. Dette skal vi ikke længere acceptere. I et ligeværdigt forhold skal man også kunne stille krav til hinanden. Det er ikke et udtryk for respekt at undlade at forholde sig til en partner, som den danske stat undlader at forholde sig til udviklingen i Grønland - det er et udtryk for ligegyldighed og respektløshed.

De grønlandske mandater i folketinget skal på den grønlandske befolknings vegne få den danske regering og det danske folketing til at stille krav til den grønlandske politiske ledelse. Vi ser gang på gang, at den grønlandske politiske ledelse tilsidesætter behovene for gennemgribende reformer, gennemfører hovsa-løsninger, spiller hasard med den grønlandske økonomi og har meget svært ved at leve op til den ansvarlighed, som befolkningen har krav på.

Indtil videre har valgkampen kun budt på ét tema: Grønland skal stille flere og større krav til Danmark. Atassuts krav om større bloktilskud er det seneste eksempel.

Vi sikrer ikke de bedste rammer for Grønlands udvikling ved at stille flere krav til Danmark eller til størrelsen af det danske bloktilskud. Vi sikrer de bedste rammer for Grønlands udvikling ved at tage sagen i egen hånd og stille krav til os selv! Grønlandske folketingsmedlemmer, der via det danske folketing, vil stille krav til den politiske ledelse i Grønland vil kunne skabe respekt - både i Danmark og i Grønland.

Min stemme går til den kandidat, der vil påtage sig rollen som folkets vagthund overfor den grønlandske politiske ledelse. Findes denne kandidat?