Få tildelt en bolig af kommunalbestyrelsen

Flertallet i kommunalbestyrelsen besluttede ... at underkende forvaltningens beslutning og tildelte en bolig ... Det blev samtidig af flertallet slået fast, at Socialforvaltningen havde foretaget en korrekt sagsbehandling

Torsdag d. 22. november 2001
Jesper Birk Berger
Emnekreds: Boliger, Love og konventioner, Politik, Sociale spørgsmål.

På mødet i Nuuk kommunalbestyrelse d. 29. okt. 2001 besluttede flertallet at tildele en bolig til en borger, der havde fået afslag fra kommunens socialforvaltning om boligtildeling af sociale årsager.

Vedkommende vil indenfor kort tid stå uden bolig, her ikke tilstrækkelig anciennitet hos INI og er alene med to børn. Socialforvaltningens begrundelse for afslag var, at dette ikke er en usædvanlig situation i Nuuk kommune og at det ikke kan betragtes som et socialt tilfælde, der kan berettige en boligtildeling.

Flertallet i kommunalbestyrelsen besluttede imidlertid at underkende forvaltningens beslutning og tildelte en bolig for at vedkommende ikke skal ende som et socialt tilfælde. Det blev samtidig af flertallet slået fast, at Socialforvaltningen havde foretaget en korrekt sagsbehandling.

Dette hænger simpelthen ikke sammen!

Selvfølgelig er det ulykkeligt, at der er nogen, der ikke har en bolig, men hvad med alle de andre i samme situation? Hvis Socialforvaltningen har foretaget en korrekt sagsbehandling, men kommunalbestyrelsen alligevel omgør forvaltningens beslutning, så må reglerne ændres, således at der bliver ens og kendte forhold for alle! Denne særbehandling, der ikke fører til ændrede regler for alle, er ødelæggende for retssikkerheden og er kun med til at forstærke politikerleden.

Der må være mange, der kan risikere at ende som et socialt tilfælde, hvis de ikke får en bolig. Jeg vil derfor opfordre alle, der savner en bolig, til at søge hjælp hos kommunalbestyrelsen.