Selvstyre = en udvidet form for hjemmestyre?

Opgaven går ud på at beskrive »alternative ordninger, der indenfor Rigsfælleskabet i højere grad vil imødekomme ønsket om selvstyre.«

Fredag d. 26. oktober 2001
Johan Lund Olsen
Emnekreds: Politik, Rigsfællesskab og selvstyre.

Kære Juuluaraq,

Tak for dit "klare" svar ("Klar besked om selvstyre", Sermitsiaq nr. 42), som, målsætningen taget i betragtning, rammer helt ved siden af.

For du skriver: "Nu er det gået op for mig, at det ikke er selvstyre i den gængse forstand, man arbejder for at indføre. Det er ikke selvstyre, hvor Grønland selv skal klare alt, hvad dette fører med sig. Der er hverken tale om økonomisk uafhængighed eller uafhængighed af tilkaldt arbejdskraft."

Konklusion: "selvstyre" = en udvidet form for hjemmestyre.

Jeg har en helt anden forståelse af selvstyre.

Hvis du gider læse kommissoriet på ny (se www.selvstyre.gl<>), så vil du se, at opgaven går ud på at beskrive "alternative ordninger, der indenfor Rigsfælleskabet i højere grad vil imødekomme ønsket om selvstyre."

Du husker sikkert formålet med hjemmestyret i sin tid, som lød på "overførsel af kompetence og ansvar fra danske politiske og administrative organer til grønlandske politiske og administrative organer."

Sådan som jeg forstår det, er det egentlige formål med selvstyre det grønlandske folks selvbestemmelse. Med denne ret i hånden kan vi frit bestemme vor politiske status, og frit tilrettelægge vor økonomiske, sociale og kulturelle udvikling.

Hjemmestyrets formål kommer netop på tværs af denne, for ifølge Hjemmestyrekommissionens betænkning opfatter kommissionen "ønsket om at skabe et øget grønlandsk ansvar som et udtryk for, at den grønlandske befolkning ikke kæmper for national uafhængighed, men for identitet."

Det er historie nu. I dag kæmper vi for en alternativ ordning, der i højere grad kan imødekomme kravet om selvstyre inden for rigsfælleskabets rammer.

For hvem siger, at et nyt rigsfælleskab ikke kan baseres på tre selvbestemmende lande, hver med deres egen forfatningsmæssige lovgivning?

Og til sidst: Hjemmestyret er for længst - allerede tilbage i 1992, for hele ni år siden - udtømt for en videreudvikling. Hjemmestyreloven er for længst fuldbyrdet. Så hvorfor skal man partout påstå, at selvstyre er en udvidet form for hjemmestyre?